Meldepliktig handel  

april 16, 2012, 08:27 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 149,42 kroner.

Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.704.670 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12