Skip to content
no

Meldepliktig handel  

april 17, 2012, 18:25 CEST

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.425.105 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenforstående primærinnsidere fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 154,72 pr. aksje.

Navn

Tildelte
aksjer

Ny
beholdning

Adams, Robert

330

6859

Bjørn, Benedikte Bettina

68

986

Dodson, Timothy

284

12569

Gjærum, Reidar

234

13819

Iversen, Einar Arne

79

3785

Knight, John Nicholas

503

28470

Klouman, Hans Henrik

337

8282

Lund, Helge

197

44301

Mellbye, Peter

365

22285

Michelsen, Øystein

340

15720

Nafstad, Hilde Merete

148

2878

Reitan, Torgrim

310

13225

Skeie, Svein

264

10766

Svaan, Morten

98

2624

Sætre, Eldar

262

18334

Thomsen, Kåre

228

13188

Øvrum, Margareth

367

22956

I melding av 17. januar var ny beholdning for Torgrim Reitan feilaktig oppgitt til å være 12.727. Det korrekte antallet skulle være 12.915

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven §5-12

 

Som deltakere i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinnsidere i Statoil Fuel&Retail fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 154,72 pr. aksje.

Navn

Tildelte
aksjer

Ny
beholdning

Hoff, Marthe

137

4515

Jacobsen, Jon Arnt

306

20225

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven § 4-1.

 

Som deltaker i Statoil US Employee Share Savings plan, har Statoil ASA primærinnsider, Mr. William Maloney, 17. April 2012 mottatt følgende antall aksjer:

Navn

Tildelte
aksjer*

Ny
beholdning*

Maloney, William

111,034392

4918,630131

*American Depositary Receipts (ADR)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12