Statoil lanserer nytt verktøy for økt utvinning

april 17, 2012, 09:03 CEST

Utvikling av ny teknologi som skal øke utvinningen fra felt i drift er et satsingsområde for Statoil. Det siste året har den gjennomsnittlige oljeutvinningen fra Statoilopererte felt økt fra 49 til 50 prosent.

Bilde

Kategori B-riggen

Kategori B-riggen er spesialtilpasset for bore- og vedlikeholdstjenester i eksisterende produksjonsbrønner og representerer en helt ny type tjeneste.

– Dette vil være en viktig del av norsk sokkels verktøykasse for økt utvinning, og vil gjøre det mulig å produsere olje og gass som ellers kunne gått tapt, sier konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring Margareth Øvrum.

– Kategori B-riggen er resultat av langsiktig og målrettet teknologiutvikling for å øke utvinningsgraden fra havbunnsbrønner.

Statoil har i samarbeid med leverandørindustrien utviklet en ny type rigg og brønnkontrollsystem spesielt tilpasset for å gjøre brønnintervensjoner og boreoperasjoner i eksisterende havbunnsbrønner.

Denne riggtypen fyller gapet mellom lett intervensjonsfartøy (kategori A) og de konvensjonelle riggene (kategori C).

Bilde

Margareth Øvrum, konserndirektør for Teknologi, prosjekter og boring.

Kategori B-riggen med tilhørende integrerte tjenester er forventet å redusere operasjonskostnader for brønnintervensjon med opp til 40 prosent.

Ny teknologi

Kategori B-designet med integrerte tjenester er basert på Aker Solutions egne studier med bakgrunn i Statoils spesifikasjoner.

Riggtypen er designet for å gjøre brønntjenester året rundt på operasjoner for Statoil-opererte lisenser. Kategori B-designet har mulighet for en rekke forskjellige typer brønnintervensjoner ved bruk av kabel og kveilerør–operasjoner.

I tillegg er riggtypen designet for å gjøre sidestegsboring fra produksjonsrør (through tubing drilling, TTD) på en slik måte at en kan produsere både fra det nye sidesteget og fra eksisterende produksjonsrør samtidig. Brønntjenestene utføres gjennom eksisterende ventiltrær på havbunnen.

Dette er en viktig brikke i Statoils riggstrategi som baserer seg på spesialtilpassede fartøy og rigger til de ulike operasjonene.

Bilde

Ivar Aasheim direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Nøkkelen til å opprettholde dagens produksjonsnivå på norsk sokkel er å sikre og øke utvinningen fra eksisterende felt, i tillegg til å bygge ut nye felt og tilgang på nytt leteareal. Det er avgjørende å øke boreaktivitetene på modne felt for å utnytte potensialet på norsk sokkel.

– Nye og forbedrede metoder for brønntjenester gir et vesentlig bidrag til økt utvinning på norsk sokkel. Statoil opererer i dag omlag 500 havbunnsbrønner og vi trenger effektive verktøy for å vedlikeholde disse. Et samarbeid mellom mange utvinningstillatelser har vært en forutsetning for å kunne etablere et langsiktig arbeidsprogram. Vi takker derfor partnerne for at vi sammen kan realisere kategori B-tjenesten, sier Ivar Aasheim, direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Statoil og lisenshaverne vil inngå en åtteårs kontrakt med opsjoner for tre ganger to år for kategori B-tjenesten. Estimert verdi for kontrakten vil være 1,9 milliarder amerikanske dollar.

Kontrakten inkluderer, i tillegg til leie av riggen, også leie av nødvendig utstyr og tjenester for å utføre brønnintervensjon, sidestegsboring, fjernstyrt undervannsfartøy (ROV), brønn testing og sement.

Riggen vil være i tjeneste i løpet av 2015.