Skip to content
no

Statoil aksepterer budet på Statoil Fuel & Retail – styrker fokuset på oppstrømsvirksomheten 

april 18, 2012, 08:32 CEST

Styret i Statoil ASA (OSE: STL, NYSE: STO) har besluttet å forhåndsakseptere, under visse betingelser, et bud fra Alimentation Couche-Tard (TSX: ATD.A and ATD.B) på aksjene i det børsnoterte energi- og detaljhandelselskapet Statoil Fuel & Retail ASA (OSE: SFR) mot et kontantvederlag på 53 kroner per aksje (justert for eventuelle utbytter og andre utbetalinger etter 31. desember 2011). Oppgjøret for Statoils andel på 54 % av selskapet anslås til 8,6 milliarder kroner (1,5 milliarder dollar), forutsatt vellykket sluttføring av transaksjonen.

Bilde

Statoils konserndirektør for økonomi og finans Torgrim Reitan.

Tilbudet innebærer en premie på 53 % i forhold til seneste aksjekurs. Partene forventer å fullføre transaksjonen i løpet av andre kvartal 2012. Som et resultat av transaksjonen vil Statoil Fuel & Retail ikke lenger konsolideres som en del av Statoil ASAs regnskap.

Statoils konserndirektør for økonomi og finans Torgrim Reitan sier: – Vi mener at Alimentation Couche-Tard er en sterk industriell eier og at prisen er attraktiv. Tilbudet, som anbefales av styret og ledelsen i Statoil Fuel & Retail, gir en god løsning for alle parter.

– Denne transaksjonen gir aksjonærene i Statoil Fuel & Retail muligheten til å realisere en betydelig avkastning siden børsnoteringen i 2010. Det vil gi selskapet muligheten til å følge sin strategi under et nytt og langsiktig industrielt eierskap, til fordel for sine kunder og medarbeidere. For Statoil frigjør det kapital, det strømlinjeformer vår portefølje og gjør oss i stand til å ytterligere styrke vårt fokus som et teknologi-fokusert oppstrøms energiselskap, i tråd med vår strategi, sier Reitan.

– Denne transaksjonen markerer ennå en milepæl i Statoils strategiske utvikling de seneste årene. Vi har bevist vår evne til å levere konkurransedyktig avkastning siden børsnoteringen i 2001. Med en førsteklasses prosjektportefølje og en sterk satsning på å styrke våre konkurransefortrinn vil vi fortsette på utviklingen vår, sier Reitan.

Energi- og detaljhandelvirksomheten har andre drivere for verdiskapning sammenlignet med Statoils kjernevirksomhet. Det er grunnen til at Statoil i 2010 besluttet å opprette selskapet Statoil Fuel & Retail som ble notert på Oslo børs. Samtidig med børsnoteringen ble det kunngjort at størrelsen på og tidsperspektivet for Statoils eierskap ville bli tilpasset for å utvikle aksjonærverdier for Statoil Fuel & Retail og for Statoil.

Statoil Fuel & Retail beholder retten til å bruke Statoil-navnet inntil 30. september 2019, i tråd med avtalen som ble inngått i forbindelse med børsnoteringen. Statoil Fuel & Retail er også eier av dråpe-logoen. Som en del av en rekke overgangstjenester som tilbys vil Statoil fortsatt yte driftsstøttetjenester i en bestemt tidsperiode. Viktige handelsavtaler, inkludert salg av raffinerte oljeprodukter, vil også fortsette.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Investor relations

Hilde Merete Nafstad, direktør, investor relations,
Tlf: + 47 957 83 911 (mobil)

Morten Sven Johannessen, direktør,
investor relations, Nord-Amerika,
Tlf: +1 203 570 2524 (mobil)

Media relations
Bård Glad Pedersen, pressetalsmann,
Tlf: +47 91 80 17 91 (mobil)