Gransket nødlanding på Åsgard B

april 19, 2012, 15:38 CEST

Det var et rutehelikopter på vei fra boreriggen Deepsea Bergen til Kristiansund som måtte foreta en uplanlagt landing på Åsgard B 12. januar.

Bilde

Åsgard B-plattformen i Norskehavet. (Foto: Øyvind Hagen)

Alarmsystemet på helikopteret varslet om lavt trykk i ett av helikopterets hydraulikksystemer. Piloten hadde mulighet til å fly inn til land, men valgte – i tråd med instruksene – å lande på nærmeste mulige landingsplass.

Både Statoil og CHC valgte å granske hendelsen. Resultatet av granskningen viser at de tekniske aspektene ved landingen var relativt udramatiske, og helikopteret landet som normalt på helidekket.

Det oppsto imidlertid en ukontrollert situasjon da piloten oppdaget at helikopteret manglet bremsekraft på hjulene. Dette, kombinert med vind og bevegelser på installasjonen, gjorde at helikopteret fortsatte å trille til det ble sikret med hjulklosser. Snarrådighet, et våkent blikk og handlekraft fra personellet på helidekk hindret at situasjonen utviklet seg.

Granskingsrapporten slår fast at tiltak og læringseffekt vil være den samme, uavhengig av hendelsens potensielle utfall. Rapporten kan imidlertid ikke utelukke at utfallet hadde blitt annerledes dersom personellet på helidekk ikke hadde fått stanset helikopterets bevegelse med hjulklosser.

CHC sjekket umiddelbart hele sin helikopterflåte. Teknisk informasjon om hendelsen er rutinemessig sendt ut til alle operatører av denne helikoptertypen.

– Flysikkerhet er ekstremt viktig for Statoil. Vi vurderer dette som en alvorlig hendelse og legger vekt på å trekke lærdom av denne, sier Gunnar Breivik, leder for Logistikk og beredskap i Fellesoperasjoner.

Granskningen er nå sluttført, og både Statoil og CHC vil bruke tid på å gå gjennom de tiltakene som er foreslått.