Statoils avtale om salg av eierandeler til Centrica fullført

april 30, 2012, 16:01 CEST

Kjøperen var energiselskapet Centrica, som er en etablert aktør på norsk sokkel, basert i Storbritannia. Vederlaget var på 1,525 milliarder dollar.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Avtalen omfatter en ytterligere betaling på opp mot 100 millioner dollar, avhengig av framtidig produksjonsnivå for Kvitebjørn-lisensen.

- Dette strategiske steget styrker vår kapasitet til å satse videre på verdiskapende vekst på norsk sokkel, en av verdens mest attraktive olje- og gassregioner. Senere tids funn viser det betydelige organiske vekstpotensialet i området. Det er viktig at vi nå konsentrerer oss om våre kjerneområder for å kunne ta nye og spennende utfordringer i årene framover, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Bilde

John Knight, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling i Statoil.

S trategisk porteføljeforvaltning

- De siste årene har vi gjennomført en rekke salg og inngått joint ventures for å posisjonere Statoil som et finansielt solid teknologiorientert oppstrømselskap, noe som nylig ble vist gjennom vårt salg av eierandelene i Statoil Fuel and Retail, sier John Knight, konserndirektør for Global strategi og forretningsutvikling i Statoil.

- Gjennom porteføljeforvaltning har vi realisert betydelig verdi og ytterligere styrket vårt vekstpotensial, sier Knight.

Transaksjonen

Transaksjonen omfattet delvis salg, eller full uttreden, fra følgende områder:

Nedsalg:

​Kvitebjørn*

​Fra 58.550 % til 39.550 %

​Heimdal*

​Fra 39.443 % til 29.443 %

​Valemon*

Fra ​66.775 % til 53.775 %

​​Salg:

​Skirne- Byggve

​10.000 %

​Fulla*

​50.000 %

​Frigg-Gamma-Delta*

​40.000 %

​Vale*

​28.853 %

​Rind

​37.870 %

​ ​* Statoil operert

Kvitebjørn / Valemon-området er et betydelig knutepunkt for gassproduksjon/utvikling i Norge. Statoil forblir operatør for begge felt.

Heimdal-området: Statoil beholder operatøransvaret for Heimdal, men går ut av Vale, Frigg Gamma Delta og Fulla.

  • Heimdal er et viktig knutepunkt for gasseksport i det norske gassystemet, med forbindelser til Storbritannia og til gassmarkeder på det europeiske kontinentet.
  • Vale og Skirne faller utenfor Statoils strategiske satsing.
  • Tidlig fase av Fulla- og Frigg Gamma Delta-funnene krever betydelig satsing og ressurser for at de skal bli fullstendig drivverdige, og dette vil best sikres gjennom en operatør med fokus på denne regionen.
  • Transaksjonen trer i kraft 1. januar 2012, og beløpet etter skatt som skal betales av Centrica er 1,625 milliarder dollar, medregnet et betinget vederlag på 100 millioner dollar. Lambert Energy Advisory Ltd var rådgivere for Statoil i denne prosessen.