Skip to content

Resultat for første kvartal 2012 

mai 8, 2012, 08:30 CEST
Bilde

 

- Statoil økte produksjonen med 11 % og oppnådde høye olje- og gasspriser i første kvartal 2012, noe som ga et sterkt økonomisk resultat for perioden. Produksjonen var som forventet, og våre prognoser for 2012 ligger fast, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Det justerte driftsresultatet i første kvartal på 59,2 milliarder kroner er det høyeste Statoil noen gang har lagt frem i ett enkelt kvartal.

Bilde

Helge Lund, konsernsjef, Statoil

- Vi fortsatte å sette nye felt i drift og vi økte produksjonen fra eksisterende felt. Dette ga rekordhøy produksjon fra vår internasjonale virksomhet. På norsk sokkel økte vi gassproduksjonen i samsvar med strategien for gassoptimalisering. Vi leverte også stabil oljeproduksjon, som et resultat av vår vellykkede satsing på økt utvinning, sier Lund.
 
Statoil fullførte 12 letebrønner i første kvartal 2012. Åtte av disse var funn, noe som gir en funnrate på 67 %.

I kvartalet presenterte Statoil tre funn med høyt potensial (high impact-funn) gjort utenfor kysten av henholdsvis Norge, Tanzania og Brasil. Med det videreførte selskapet den vellykkede leteaktiviteten fra 2011. I løpet av de siste 12 månedene er det gjort seks high impact-funn. Dette har økt Statoils ressursbase betydelig, og vil styrke reserveerstatningen i årene framover.

Statoil leverte en sterk kontantstrøm i kvartalet. Kontantstrømmen fra underliggende drift økte fra 56,4 milliarder kroner i første kvartal 2011 til 70,8 milliarder kroner i første kvartal 2012.

- Siden forrige kvartal har Statoil inngått en samarbeidsavtale med Rosneft, om leting i uutforskede områder i Russland og Norge. Vi har også forhåndsakseptert et kontantbud på alle aksjene i Statoil Fuel & Retail ASA, noe som underbygger selskapets posisjon som et teknologiorientert oppstrømsselskap. Vi fortsetter å utnytte våre konkurransefortrinn for å levere på produksjonsprognosen, som er på over 2,5 millioner foe per dag i 2020, sier Lund.

Frekvensen for alvorlige hendelser (SIF) var 1,2 i første kvartal 2012, det samme som i første kvartal 2011.

Egenproduksjonen var på 2,193 millioner foe per dag i første kvartal 2012, sammenlignet med 1,971 millioner foe per dag i første kvartal 2011.

Justert driftsresultat i første kvartal 2012 var på 59,2 milliarder kroner, sammenlignet med 47,2 milliarder kroner i første kvartal 2011.

Justert driftsresultat etter skatt i perioden var på 16,8 milliarder kroner, en økning fra 11,9 milliarder kroner i første kvartal 2011. Effektiv skattesats på justert driftsresultat var 71,6 % i første kvartal 2012, sammnelignet med 74,8 % i første kvartal 2011.

Periodens resultat var 15,4 milliarder kroner i første kvartal 2012, sammenlignet med 16,1 milliarder kroner i første kvartal 2011. Reduksjonen skyldtes hovedsakelig inntektsføring av gevinst ved salg av 40 % andel i oljesandprosjektet Kai Kos Dehseh i første kvartal 2011 og høyere skattekostnad, som delvis ble motvirket av økningen i driftsresultatet. Skatteprosenten for kvartalet var 73,3 %, sammenlignet med 68,0 % i første kvartal 2011.

Viktige hendelser siden fjerde kvartal

 - Sterke leteresultater - tre funn med høyt potensial, hvorav Statoil er operatør for to. Høy boreaktivitet i kvartalet, med boring i 22 brønner. Det ble gjort åtte funn, mens endelig vurdering gjenstår for to brønner. Ved utgangen av første kvartal 2012 pågikk det boring i ti brønner.

 - Betydelig tilgang til nye og lovende områder - samarbeidsavtale med Rosneft, som sikrer langsiktig letesamarbeid i store, lovende, uutforskede områder i Barentshavet og Okhotskhavet. Nye leteområder sikret utenfor kysten av henholdsvis Norge, Grønland og Canada. Oppnådd første tilgang til leteområder i Ghana.

 - Fortsatt internasjonal vekst - produksjonsøkning på Peregrino, Pazflor, Marcellus, Eagle Ford og Leismer, produksjon fra det nylig oppkjøpte Bakkenfeltet, og produksjonsstart på dypvannsprosjektet Caesar Tonga i Mexicogolfen én måned tidligere enn planlagt.

 - Viktig industriell videreutvikling på norsk sokkel - IOR-prosjekter økte utvinningsgraden til over 50 %, pre-unitiseringsavtale inngått for Johan Sverdrup-feltet, lansering av nytt driftsområde i Nord-Norge, og godkjennelse av plan for utbygging og drift (PUD) for Skuld og Åsgard Subsea Compression. PUD for Martin Linge-feltet innsendt av partnerne.

 - Porteføljeforvaltning for å øke verdiskapningen - forhåndsaksept av kontantbud på aksjene i Statoil Fuel & Retail ASA, sluttføring av salget av eierandeler på norsk sokkel til Centrica i april, og tilretteleggelse for uttreden fra West Qurna 2-feltet i Irak.

 - Videre styrking av teknologibasen - lansering av nye riggløsninger for norsk sokkel og kunngjøring av ny teknologistrategi med økt fokus på F&U og IOR.

Kontaktpersoner
Investor relations  
Hilde Merete Nafstad, direktør IR +47 957 83 911 (mobil)
Morten Sven Johannessen, direktør, US IR +1 203 570 2524 (mobil)
Presse  
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør +47 977 55 622 (mobil)