Meldepliktig handel 

mai 10, 2012, 08:15 CEST

Antall kjøpte aksjer og deres nye beholdning framgår av tabellen nedenfor.

Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Navn Kjøpt Ny beholdning
Dodson, Timothy 2 377 14 946
Gjærum, Reidar 1 458 15 277
Klouman, Hans Henrik 2 432 10 714
Knight, John Nicholas 10 704 39 174
Lund, Helge 6 355 50 656
Mellbye, Peter 1 847 24 132
Michelsen, Øystein 2 572 18 292
Reitan, Torgrim 2 242 15 467
Sjøblom, Tove Stuhr 2 040 7 917
Skeie, Svein 1 219 11 985
Sætre, Eldar 2 510 20 844
Thomsen, Kåre 1 104 14 292
Øvrum, Margareth 2 836 25 792

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven §5-12

Primærinsider i Statoil Fuel & Retail, Jon Arnt Jacobsen, har i dag 09. mai kjøpt aksjer i Statoil ASA til en kurs på NOK 148,40 pr aksje.

Antall kjøpte aksjer og ny beholdning framgår av tabellen nedenfor.

Handelen er gjort med DNB Markets som megler.

Navn Kjøpt Ny beholdning
Jacobsen, Jon Arnt 1 881 22 106

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandel-loven § 4-1.