Skip to content
no

Statoil med ambisiøs letekampanje i Skrugard-området

mai 10, 2012, 09:37 CEST

- Vi er svært fornøyd med leteresultatene vi har oppnådd i Barentshavet i det siste. På mindre enn ett år har vi gjort to betydelige oljefunn i PL532 som har påvist 400-600 millioner fat utvinnbar olje. Vi har også boret en vellykket avgrensningsbrønn på Skrugard der vi fikk bekreftet volumanslagene og samlet inn data for planlegging av feltutbygging, sier Knut Harald Nygård, letedirektør for Skrugard-området.

- Vi ser gode muligheter for videre oppsidepotensial i området, og har identifisert fire nye interessante prospekter. I noen av disse har vi observert flatflekker av samme type som i Skrugard- og Havis-funnene.  

De fire prospektene vil bli boret fortløpende med boreriggen West Hercules, som vil bli vinterisert for å tåle værforholdene i Barentshavet.  

Borekampanjen starter i PL532, der Nunatak-prospektet vil bli spuddet i desember i år. Deretter fortsetter riggen til Skavl-prospektet i samme lisens, og videre til Iskrystall-prospektet i tilgrensende lisens PL608. Det fjerde prospektet vil bli kommunisert på et senere tidspunkt.

Statoils ambisjon er å fullføre boringen av alle fire prospekter innen utgangen av våren – begynnelsen av sommeren 2013.

- Med Skrugard- og Havis-funnene etablerer vi et nytt strategisk knutepunkt i den nordligste delen av norsk sokkel. Påvisning av ytterligere volumer i området ville gjøre utbyggingen enda mer robust, sier Erik Strand Tellefsen, feltutbyggingsdirektør for Skrugard.

Statoil er operatør med 50 prosents eierandel i utvinningslisensene PL532 og PL608. De andre lisenshaverne i begge lisenser er Eni Norge AS (30 %) og Petoro AS (20 %).