Skip to content
no

Generalforsamlingen vedtar utbytte på 6,50 kroner per aksje 

mai 15, 2012, 22:28 CEST

Årsregnskap og årsberetning for Statoil ASA og for konsernet for 2011 ble godkjent, og det utdeles et utbytte på 6,50 kroner per aksje. Utbyttet tilfaller selskapets aksjeeiere per 15. mai 2012. Forventet utbetalingsdag er 30. mai 2012. Forventet utbetalingsdag for utbytte i amerikanske dollar under ADR (American Depository Receipts) programmet i USA er 11. juni 2012.

Statoils aksjer på Oslo Børs vil bli handlet eksklusive utbytte fra og med 16. mai 2012. Rettigheter under ADR programmet i USA vil bli handlet eksklusive utbytte fra 17. mai 2012.

Følgende personer er valgt som medlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær generalforsamling i 2014:

 1. Olaug Svarva (gjenvalg)
 2. Idar Kreutzer (gjenvalg)
 3. Karin Aslaksen (gjenvalg)
 4. Greger Mannsverk (gjenvalg)
 5. Steinar Olsen (gjenvalg)
 6. Ingvald Strømmen (gjenvalg)
 7. Rune Bjerke (gjenvalg)
 8. Tore Ulstein (gjenvalg)
 9. Live Haukvik Aker (gjenvalg)
 10. Siri Kalvig (gjenvalg)
 11. Thor Oscar Bolstad (gjenvalg)
 12. Barbro Hætta (gjenvalg)

Følgende personer er valgt som varamedlemmer av bedriftsforsamlingen frem til ordinær generalforsamling i 2014:
1. vara: Arthur Sletteberg (gjenvalg)
2. vara: Bassim Haj (nyvalg)
3. vara: Anne-Margrethe Firing (gjenvalg, tidligere 2. vara)
4. vara: Linda Litlekalsøy Aase (gjenvalg, tidligere 3. vara)

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse. Godtgjørelsen til selskapets revisor, bedriftsforsamlingen og valgkomiteen ble også godkjent.

Generalforsamlingen valgte KPMG AS som ny revisor for Statoil ASA.

Generalforsamlingen ga styret fullmakt til å erverve aksjer i Statoil ASA i markedet for videreføring av aksjesparingsprogrammet for de ansatte. Generalforsamlingen ga i tillegg styret fullmakt til erverv av aksjer i Statoil ASA i markedet for etterfølgende sletting.

En aksjeeier fremmet forslag om at Statoil skal trekke seg ut fra oljesandvirksomheten i Canada. Forslaget ble ikke vedtatt.

For komplett protokoll fra generalforsamlingen, vennligst se vedlegg.

For mer informasjon:

Investor relations

Hilde Merete Nafstad, direktør, investor relations,
Tlf: +47 957 83 911

Morten Sven Johannessen, assisterende direktør, investor relations USA,
Tlf: +1 203 570 2524

Presse

Jannik Lindbæk jr., assisterende direktør, media relations,
Tlf: +47 97 75 56 22

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12