Meldepliktig handel 

mai 15, 2012, 08:36 CEST

Aksjene er kjøpt til kurs 150,25 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 6.966.105 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12