Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

mai 16, 2012, 11:48 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.692.815 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12