Statoil overdrar operatørskap for Vilje til Marathon

mai 16, 2012, 14:30 CEST
Bilde

Jannicke Nilsson (til venstre foran), Statoils områdedirektør for Nordsjøen Vest og T. Mitch Little, administrerende direktør i Maratohon Norge. Nina Havstad Andersen, prosjektleder forretningsutvikling (til venstre bak) og Elke Njaa, kommersiell direktør i Marathon Norge. (Foto: Kim Laland/Bitmap)

Avtalen medfører ikke endringer av eierandelene for rettighetshaverne i produksjonslisensen (PL 036D).

- Statoil er opptatt av gode områdeløsninger. Vi ser det derfor naturlig at Marathon, som største operatør i området, kan ytterligere optimalisere verdiene for rettighetshaverne, sier Jannicke Nilsson, områdedirektør for Drift Nordsjøen Vest.

Overføring av operatørskapet vil frigjøre en rigg, som var planlagt brukt på utbyggingen av Vilje Sør, til andre boreoppdrag for Statoil.

Porteføljeforvaltning er et prioritert område i Statoils strategi, og norsk sokkel står fram som et område der slik satsing kan skape verdi.

Statoil har de senere år gjennomført flere transaksjoner og inngått samarbeidsavtaler for å posisjonere Statoil som et finansielt solid, teknologifokusert oppstrømsselskap.

Dette inkluderer blant annet avtalen om salg av eierandeler til Centrica, overtakelse av Hess sin eierandel i Snøhvit-feltet og bytteavtale med Total på Valemon- og Hild-feltene som er under utbygging.

Avtalen med Marathon vil tre i kraft 1. september 2012 forutsatt godkjenning av Olje- og energidepartementet.

Bilde

Vilje er bygget ut med to undervannsbrønner som er koblet opp mot produksjonsskipet Alvheim.

Vilje er bygget ut med to undervannsbrønner som er koblet opp mot produksjonsskipet Alvheim. Vilje er lokalisert rundt 20 kilometer nordøst for Alvheim-feltet, som opereres av Marathon.

Produksjonen startet 1. august 2008. Forventet produksjon i 2012 er 21.000 fat olje per dag.

Det er foretatt en investeringsbeslutning i lisensen om utbygging av Vilje Sør. Produksjonsstart er forventet i slutten av 2013.

Rettighetshavere i PL 036D er Marathon Oil Norge AS med 46,90 prosent eierandel, Statoil Petroleum AS med 28,85 prosent og Total E&P Norge AS med 24,24 prosent.

Downloads