Gransking av gasslekkasje på Heimdal

mai 29, 2012, 15:22 CEST
Bilde

Heimdal Gass-senter i Nordsjøen.

(Foto: Øyvind Hagen)

Gasslekkasjen oppstod under driftsarbeid med uttesting av nødavstengningsventiler.

På grunn av en vedlikeholdsstans på deler av Heimdal-installasjonen var produksjonen allerede stanset. Men det var fortsatt trykksatte systemer i områder som ikke var inkludert i vedlikeholdstansen.  

Beredskapsorganisasjonen ble mobilisert både på plattformen og i land, og beredskapsfartøy og helikoptre ble sendt til området.

Det var 98 personer om bord på plattformen. Ingen personer ble skadet i hendelsen. Personellet om bord mønstret i henhold til alarminstruks og kunne returnere til sine normale oppgaver i løpet av ettermiddagen.

Denne alvorlige hendelsen er foreløpig klassifisert Rød 1 og underlagt intern gransking i Utvikling og produksjon Norge (UPN).