Skip to Content
no

Jack-up borerigg sikret til Dagny

mai 31, 2012, 16:41 CEST

Jack-up riggen skal bore på olje- og gassfeltet Dagny i Nordsjøen. Statoil og partnerne valgte tidligere i år bunnfast prosessplattform som konsept, der gassen skal knyttes opp mot Sleipner-feltet, mens oljen skal transporteres ut med skip.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, anskaffelsesdirektør i Statoil

Før investeringsbeslutning gjøres skal valgt løsning kvalitetssikres blant annet gjennom ulike designstudier (FEED) som nå pågår. Investeringsbeslutning er ventet i årsskiftet 2012/2013, med antatt produksjonsstart i slutten av 2016.

- Dette blir en helt ny jack-up borerigg som skal bygges ved KeppelFels i Singapore. Det blir den tredje av denne type rigg, bygget på CJ-70 design. Kontrakten har en varighet på fire år med to ettårige-opsjoner og har en verdi på 605 millioner dollar, sier anskaffelsesdirektør i Statoil, Jon Arnt Jacobsen.

– Denne jack-up typen er ikke en ny riggkategori, men er en del av det vi betegner som konvensjonelle rigger, såkalt kategori C.

Produksjonsboringen er planlagt å starte sommeren 2015 ved å forbore gjennom jacket før plattformdekket installeres sommeren 2016. Forboringen gjør at produksjonen fra Dagny akselereres.  

Bilde

Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

- Dagny sammen med satellitt-tilknytningen Eirin er blant Statoils store utbygginger med antatt 300 millioner fat olje- og gass, og vi er tilfreds med at Statoil nå har sikret seg kapasitet i riggmarkedet i tilknytning til dette. Feltutviklingen vil forlenge levetiden og utnytte den ledige kapasiteten på Sleipner i mange år framover, sier Ivar Aasheim, Statoils direktør for feltutvikling på norsk sokkel.

Dagny, som lenge ble antatt å være et mindre gassfunn like nord for Sleipner, er et felt som har vært vurdert bygget ut ved flere anledninger siden det ble funnet i 1974.

Da det ble påvist olje og gass i nabostrukturen Dagny Øst (tidligere Ermintrude) i 2007, ble landskapet rundt Dagny vurdert på nytt.

Videre avgrensning i perioden 2008 til 2011 konstaterte sammenheng mellom Dagny og Dagny Øst og betydelige oljemengder undere hele strukturen.

For gassfeltet Eirin som ligger nært er det valgt en undervannsutbygging med tilknytning til den planlagte Dagny-plattformen.

Fakta

  • Den nye jack-up'en er av type CJ-70. Det er et nybygg, skal bygges ved KeppelFels i Singapore. Det er tredje i rekken av identiske rigger. De to foregående, også under bygging, skal på kontrakt for henholdsvis Total og Det Norske i 2014/2015.
  • Dagny er lokalisert 30 km nord for Sleipner og Eirin ligger 9 km fra Dagny.
  • Dagny ble opprinnelig funnet i 1974 og Eirin i 1978.  Dagny Øst (tidligere Ermintrude) ble påvist i 2007.
  • Dagny og Eirin volumer er beregnet til 300 millioner fat (olje og gas).
  • Reservoardyp på ca. 3500 meter, vanndyp på omlag 120 meter.
  • Forventede investeringer på 25-30 milliarder NOK samlet for Dagny og Eirin (inkludert kostnader til leie av rigg og boring).
  • Partnere og foreløpig fordeling i Dagny lisensene (PL029, PL029B, PL048 og PL303): Statoil (O) 58.5 %, ExxonMobil Exploration and Production Norway AS 33 %, Total E&P Norge AS 6.5 % og Det norske oljeselskap ASA 2 %. Endelig eierinteressefordeling blir gjenstand for forhandlinger i tiden fram til utbyggingsbeslutning.
  • Partnere og fordeling i Eirin lisensen (PL048E): Statoil (O) 78.2 %, Total E&P Norge AS 21.8%.