Skip to content
no

Gjenvalg av Statoils styre og leder av bedriftsforsamlingen 

juni 13, 2012, 20:29 CEST

Svein Rennemo, Marit Arnstad, Grace Reksten Skaugen, Roy Franklin, Bjørn Tore Godal, Lady Barbara Judge og Jakob Stausholm ble gjenvalgt som aksjonærvalgte styremedlemmer til Statoils styre. Svein Rennemo ble gjenvalgt som styrets leder og Marit Arnstad ble gjenvalgt som styrets nestleder.

Samtlige styremedlemmer ble gjenvalgt for en periode på ett år, det vil si frem til neste ordinære valg av styrets aksjonærrepresentanter i 2013.

Alle valg var i tråd med valgkomiteens innstilling.

Kontaktpersoner:
Investor relations

Hilde Merete Nafstad, senior vice president, investor relations
Tel: +47 95783911

Media
Jannik Lindbæk Jr, vice president, media relations
Tel: +47 97755622

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.