Skip to content

Nye forsyningsfartøy til norsk sokkel

juni 15, 2012, 08:52 CEST
Bilde

Illustrasjonen viser design for det nye skipet som skal bygges for det nordnorske rederiet Troms Offshore.

– De syv nybyggene gjør oss godt rustet til å møte behovene for å levere forsyninger på norsk sokkel framover, sier Jannicke Hilland, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil.

Bilde

Jannicke Hilland, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil.

To av fartøyene skal leveres fra Farstad Shipping, to leveres av Atlantic Offshore, ett leveres av Simon Møkster Shipping, ett leveres av Troms Offshore Management og ytterligere ett leveres av Remøy Shipping. Kontraktene har en samlet verdi på tre og en halv milliard norske kroner.

Alle med miljøteknologi

Samtlige fartøy møter de strengeste kravene fra den Internasjonale Maritime Organisasjonen (IMO) til utslipp av NOx med god margin. I tillegg er fartøyene utrustet med ecometer; et utstyr som vil gi mannskapet bedre forutsetninger for å seile mer optimalt og dermed redusere utslippene.

– Vi er fornøyd med den store interessen vi har mottatt for å levere fartøyer til oss, og jeg vil spesielt fremheve hvordan den maritime bransjen bidrar med teknologiske nyvinninger som gir mer miljøvennlig transport på havet, sier Jon Arnt Jacobsen, direktør for Anskaffelser i Statoil.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for Anskaffelser i Statoil.

Utstyrt for Nordområdene

Flere av fartøyene er spesialdesignet for oppdrag i Nordområdene, med høyeste oljevernklasse.

– Vi ser at behovene for forsyninger i nord vil øke, og de to skipene fra Simon Møkster Shipping og Troms Offshore vil bli viktige for å forsyne i Nordområdene, sier Jannicke Hilland.

Fartøyene fra Farstad Shipping og Atlantic Offshore skal seile for Statoil i seks år med tre årlige opsjoner. Fartøyene fra Simon Møkster Shipping, Troms Offshore og Remøy Shipping har blitt tildelt kontrakter på tre år med tre årlige opsjoner.

Fartøyet fra Remøy Shipping er LNG-drevet og dette vil bli det sjette LNG-drevne fartøyet Statoil har på langtidskontrakt.

Nybyggene vil bli levert innen utgangen av 2014.

Downloads