Skip to content

Hurtig utbygging av Svalin-feltet i Nordsjøen

juni 15, 2012, 13:35 CEST

Svalin-feltet ligger om lag seks kilometer sør-vest for Grane-plattformen, på 125 meters vanndyp.

Feltet inngår blant Statoils hurtigutbygginger. Statoil er operatør, med Petoro og ExxonMobil som partnere.

Bilde

Svalin-feltet vil bli knyttet opp mot Grane-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

Utvinnbare reserver er beregnet til om lag 75 millioner fat olje (tilsvarende 12 millioner standard kubikkmeter). Reservene er omtrent likt delt mellom de to strukturene på feltet: Svalin C og Svalin M.

Svalin-feltet skal knyttes til Grane-plattformen. Brønnstrømmen fra Svalin M skal produseres gjennom en egen brønn boret fra Grane-plattformen. Svalin C blir et havbunnsanlegg knyttet opp mot Grane med et seks kilometer langt produksjonsrør.  Prosesserings- og eksportløsning vil være felles.

Gasskompresjonsanlegget på Grane-plattformen vil bli modifisert for å håndtere gass fra Svalin.

Olje fra Svalin vil bli transportert sammen med Granes egen produksjon i den eksisterende rørledningen fra Grane for lagring og utskipning fra oljeterminalen på Sture.

Svalin M ble funnet i 2008, og produksjonsstart her er planlagt til slutten av 2013. Svalin C ble funnet i 1992 og skal etter planen settes i produksjon sommeren 2014.

Svalin vil benytte ledig kapasitet i prosessanlegget og vil dempe nedgangen i olje- og gassmengden som prosesseres på Grane-plattformen.

Aker Subsea AS har fått kontrakten for undervanns produksjonssystem, mens marine operasjoner skal utføres av Subsea 7.

Svalin er utbygging nummer åtte i Statoils portfolio av hurtigutbygginger. Slike utbygginger kjennetegnes ved bruken av standardløsninger og eksisterende infrastruktur.

Hurtigutbyggingene vil stå for en betydelig produksjon. Statoils ambisjon er at feltene til sammen skal produsere  100.000 fat oljeekvivalenter daglig i 2014.

Fakta om Svalin (PL 169)

  • Beliggenhet: Lokalisert i blokk 25/11 i Nordsjøen, mellom Grane- og Balder-feltene.
  • Funn: Svalin C i 1992, Svalin M i 2008
  • Volumer: 75 millioner fat oljeekvivalenter (12 millioner standard kubikkmeter).
  • Utbyggingsløsning: Tie-back til Grane-plattformen.
  • Produksjonsstart: Svalin M på slutten av 2013, Svalin C sommeren 2014
  • Investeringsestimat: 4,5 milliarder kroner (nominelle kroner)
  • Rettighetshavere: Statoil, operatør (57 prosent), Petoro (30 prosent), ExxonMobil (13 prosent)