Skip to Content
no

Meldepliktig handel 

juni 18, 2012, 08:38 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 139,66 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 7.277.315 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12