Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

juni 19, 2012, 13:45 CEST
Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 6.979.848 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12