Skip to Content
no

Sterk vekst for Statoil i Nord-Amerika

juni 20, 2012, 16:01 CEST
Bilde

Fjorårets oppkjøp av Brigham Exploration har gitt Statoil førsteklasses oljeressurser i Nord-Dakota og Montana (Foto: Ole Jørgen Bratland)

- Snittproduksjonen fra feltene våre i USA og Canada i første kvartal 2012 var 149.000 fat oljeekvivalenter (foe) per dag – opp hele 75 prosent i forhold til samme kvartal i 2011. Vi ligger an til å nå ambisjonen om å produsere mer enn 500.000 foe per dag i 2020, sier konserndirektør Bill Maloney, sjef for Utvikling og produksjon i Nord-Amerika.

På Statoils amerikanske investordag i New York i dag, 20. juni 2012, presenterte Statoil-ledere det selskapet har oppnådd så langt, og hvilke ambisjoner man har for oppstrømsaktivitetene i Nord-Amerika.

Bilde

Bill Maloney, konserndirektør Bill Maloney, sjef for Utvikling og produksjon i Nord-Amerika.

Sterk ressursbase

- Vi har en velbalansert portefølje og et godt vekstpotensial i alle resultatområder. Ressursbasen i Nord-Amerika har vokst til godt over seks milliarder fat oljeekvivalenter og representerer rundt 30 prosent av Statoils samlede ressursbase, sier Maloney.

Den vellykkede oppstarten på det Statoil-opererte Leismer-prosjektet i Canada og opptrapping av produksjonen fra skiferformasjoner i USA er viktige årsaker til produksjonsveksten den siste tiden.

- Sikker og ansvarlig utvikling av nye ressurser på land i USA understøtter vekststrategien i Nord-Amerika. Vi har nå produksjon fra mer enn 1000 brønner i noen av de beste onshore-områdene i USA, sier Maloney.

- Fjorårets oppkjøp av Brigham Exploration har gitt oss førsteklasses oljeressurser i Nord-Dakota og Montana, og verdifull ekstra organisasjonskapasitet. Integrasjonsprosessen går godt, og i henhold til planen. Samtidig fortsetter vi oppbyggingen av en driftsorganisasjon i Houston for operatøransvaret på Eagle Ford fra 2013.

Fremgang i prosjekter og modning av funn

Offshore har Statoil eierandeler i flere store utbyggingsprosjekter som etter planen skal komme i produksjon dette tiåret, bl.a. Jack/St.Malo, Big Foot og Julia i USAs del av Mexicogolfen, Hebron utenfor kysten av Newfoundland og Labrador i Canada. I Canada fortsetter Statoil å planlegge arbeidet med prosjektene Leismer Expansion og Corner.

I USAs del av Mexicogolfen gjorde Statoil i fjor et funn i et paleogent prospekt kalt Logan i Walker Ridge.  Feltet inneholder betydelige mengder olje, men utvinningspotensialet er usikkert. Funnet evalueres og det planlegges en avgrensningsbrønn i 2013.

- Som operatør har Statoil god erfaring med bruk av innovativ teknologi for å øke utvinningen fra oljefeltene våre. Vår ambisjon er å anvende den teknologien og erfaringen vi har fra norsk sokkel på de enda dypere og mer komplekse reservoarene i Mexicogolfen. Vi har arbeidet i flere år med et teknologiprogram som vi kaller "Crack the Palogene" (Knekk paleogenkoden). Vi håper at elementer fra denne verktøykassa vil hjelpe oss til å finne lønnsomme utbyggingsløsninger for Logan-funnet, sier Maloney.

Aktivt leteprogram

Virksomheten tar også sikte på å modne Statoil-opererte utbygginger offshore i Canada.  De utvinnbare volumene i selskapets Mizzen-funn i Flemish Pass blir nå anslått til 100-200 millioner fat.

I 2012-2013 har selskapet planer om å bore to til tre letebrønner i nærliggende områder for å bestemme ressurspotensialet i Flemish Pass-bassenget.

I Mexicogolfen har Statoil et leteprogram for 2012-2013 som omfatter 11 brønner i Nord-Amerika, seks der Statoil er operatør og fem operert av andre partnere.