Marit Arnstad går ut av Statoils styre 

juni 20, 2012, 08:29 CEST

Valgkomiteen i Statoil vil gå i gang med arbeidet med å finne en erstatter og bedriftsforsamlingen vil kunne gjøre et suppleringsvalg når valgkomiteens innstilling er klar. Olaug Svarva leder valgkomiteen i Statoil.

Kontaktpersoner:

Investor relations


Hilde Merete Nafstad, senior vice president, investor relations
Tel: +47 95783911

Media

Jannik Lindbæk Jr, vice president, media relations
Tel: +47 97755622


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.