Skip to Content
no

Statoil og Rosneft tar første steg i implementeringen av det strategiske samarbeidet

juni 21, 2012, 16:01 CEST
Bilde

Avtalene ble signert av konsernsjef Helge Lund (t.h.) i Statoil og styreformann og president Igor Sechin i Rosneft. (Foto: Rosneft)

Dette er de første avtalene som signeres innenfor samarbeidsavtalen som selskapene inngikk 5. mai 2012.

Avtalene ble signert av konsernsjef Helge Lund i Statoil og styreformann og president Igor Sechin i Rosneft under World Economic Forum i St. Petersburg.

- Disse avtalene viser at Statoil og Rosneft handler raskt for å implementere det strategiske samarbeidet som ble inngått den 5. mai, sier Statoils konsernsjef, Helge Lund.

- Den raske fremdriften reflekterer vårt felles engasjement for å realisere potensialet i vår samarbeidsavtale, fortsetter han.

Avtalen om letesamarbeid identifiserer et område for samarbeid i den norske delen av Barentshavet for den 22. lisensrunden.

Statoil og Rosneft har også blitt enige om å vurdere felles søknad i fremtidige lisensrunder i den norske delen av Barentshavet. Rosneft vil nå gå gjennom prosessen med å bli kvalifisert som lisensdeltaker på norsk sokkel.

- Vi er glade for at vårt samarbeid som startet i mai utvikler seg så raskt, sier Rosnefts president Igor Sechin.

- Avtalene vi har signert i dag vitner om høy gjensidig tillit mellom de to selskapene og et utmerket samarbeid mellom våre prosjektteam. Partnerskapet kan gi Rosneft tilgang til betydelige ressurser i den norske delen av Barentshavet. Våre to selskap slår sammen sin ekspertise og sine beste teknologiske løsninger for å sikre en effektiv utvikling av skiferolje og tungolje i Russland.

- Partnerskapet mellom Rosneft og Statoil er en mulighet til å styrke innholdet i energisamarbeidet i Nordområdene. Dette er i tråd med russiske og norske ambisjoner etter fjorårets ratifisering av avtalen om delelinjen i Barentshavet, sier Lund.

Avtalen om tekniske studier dekker skiferolje ressurser i Khadumsky-formasjonen i Stavropol-området og tungoljeressurser under en gasskappe i Severo-Komsomolsky-feltet i Yamal-Nenets autonome område.

Hvis partene kommer fram til at utviklingen av disse feltene er kommersielt gjennomførbar, vil de etablere ett felles selskap som Rosneft og Statoil vil eie med respektive 66,67 og 33,33 prosents andel. Statoil vil dekke alle omforente kostnader for de tekniske studiene, inkludert seismikk og boring av vertikale og horisontale brønner.

Etter signeringen av dagens avtaler, vil Statoil og Rosneft nå fokusere på å strukturere letesamarbeidet på Perseevsky lisensblokken i den russiske delen av Barentshavet og de tre blokkene i Okhotskhavet, Magadan 1, Lisyansky og Kashevarovsky.

Den strategiske samarbeidsavtalen omfatter også at Rosneft kan kjøpe andeler av utvalgte internasjonale Statoil-prosjekter.

Downloads