Skip to content
no

Nærmere løsning for amin-utslipp

juni 27, 2012, 11:09 CEST
Bilde 

Statoil og Gassnova har gjennom fullskala CO2-fangst-prosjektet på Mongstad (CCM) utviklet et sett av metoder for å gjennomføre tilstrekkelig risikovurdering knyttet til utslipp fra aminteknologier. Dermed vil det bli mulig å teste om utslipp fra aminteknologier kommer til å være under de grenseverdiene som er satt av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

- Vi er svært fornøyd med å ha utviklet en verktøykasse som gjør oss i stand til å analysere utslipp fra åpne aminanlegg for fangst av CO2, herunder vurdere i hvilken grad mennesker og miljø blir eksponert for helsefarlige komponenter fra slike anlegg, sier Arne Myhrvold, HMS-leder i CCM prosjektet i Statoil.

Arbeidet med verktøykassen har vært en viktig del av teknologikvalifiseringsprosessen for CCM som startet høsten 2011.
Verktøykassen omfatter prøvetaking, behandling og analyse av utslipp fra aminanlegg både til luft og vann. Metodene inkluderer omfattende variabler knyttet til både dannelse, nedbryting og spredning i atmosfæren og eksponering av mulige helsefarlige stoffer fra amin-utslipp.

- Fram til nå har det ikke eksistert tilstrekkelige og gode nok metoder for å beregne utslipp, noe som har vært et av de viktigste usikkerhetsmomentene i forhold til helserisiko knyttet til aminbaserte CO2 fangstanlegg. Arbeidet med å utvikle disse metodene bekrefter at beslutningen om en teknologikvalifiseringsprosess var fornuftig, sier Myhrvold.

Omfattende forskningsaktivitet initiert og gjennomført av Statoil, Gassnova og samarbeidspartnere, har økt kunnskapen om utslipp fra aminanlegg betydelig.

- Nå har vi metodene som gjør oss i stand til å måle hva som kommer til å bli sluppet ut, og hvordan eksponeringen fra disse utslippene blir. Sammen med Klif sine utslippsgrenser, har vi det vi behøver for å teste ulike aminteknologier på en forsvarlig og sammenlignbar måte, sier Myhrvold. 

Høsten 2011 startet Statoil og Gassnova et teknologikvalifiseringsprogram for CCM. Programmet går nå inn i en fase hvor teknologiene til Mitsubishi Heavy Industries LTD, ALSTOM Carbon Capture GmbH, Siemens AG, Aker Clean Carbon og Huaneng-Ceri Powerspan Joint Venture skal testes i egne testanlegg.

- CCM prosjektet starter nå omfattende testing av ulike teknologier for å undersøke om de evner å holde seg innenfor de gitte utslippskriterier satt av Klif, sier Myrvold.

Statoil og Gassnova har samarbeidet med flere ledende forskningsinstitusjoner globalt for å utvikle verktøykassen, deriblant NILU, NIVA, Yale, Sintef, TELTEK, Universitet i Oslo, DNV, CERC, CSIRO Rambøll og University of Illinois.

- Vi ønsker å dele disse metodene med andre, og vårt mål er at de skal bli bransjestandard for åpne aminanlegg. Arbeidet vi har gjort gjennom CCM-prosjektet har vært banebrytende, og resultatene er en svært viktig milepæl, ikke bare for CCM-prosjektet på Mongstad, men for hele industrien i arbeidet med å utvikle teknologi for fangst av CO2, sier Myhrvold.