Statoil sikrer behovet for subsea tie-back for 2014/2015

juli 5, 2012, 15:32 CEST

 

Bilde

Gullfaks B og C-plattformene fotografert fra Gullfaks A-plattformen.

(Foto: Harald Pettersen / Statoil)

Statoil har tildelt FMC kontrakt for produksjonssystemer på havbunnen (SPS) for Gullfaks sør feltet, med en opsjon på å dekke Statoils behov for subsea tie-back - tilbakeknytting på havbunnen - for 2014 og 2015. Estimert kontraktsverdi er opp mot NOK 1,2 milliarder, i tillegg kommer mulige opsjoner til en verdi på om lag NOK 4 milliarder.

- Standardiserte løsninger for Statoils hurtigutbygginger er viktige for å kunne utvikle marginale felt nær eksisterende infrastruktur. Økt utvinning på 65 millioner fat oljeekvivalenter fra Gullfaks sør-prosjektet illustrerer dette potensialet, sier Halfdan Knudsen, ansvarlig for Statoils hurtigutbygginger på norsk sokkel.

Standardisert utstyr
Produksjonssystemer på havbunnen inkluderer brønnhode, utstyr til juletrær, malstrukturer, manifold og kontrollsystem. Statoil har en rammeavtale med leverandører for leveranser av tjenester innen SPS og FMC er en av disse leverandørene. Leverandøren vil levere utstyr til havbunnen for relevante hurtigutbyggingsprosjekter og behov innen tie-back løsninger i 2014/2015.

- Det som er spesielt med denne kontrakten er at de tekniske spesifikasjonene vil bli fryst for en to-års periode, og danner da en standardkatalog for produksjonssystemer på havbunnen, sier Statoils teknologidirektør, Siri Espedal Kindem.

- Statoil har jobbet tett med leverandørindustrien for å utvikle standardutstyr for porteføljen av hurtigutbygginger. Dette innebærer at vi kan bygge utstyr raskere og utvikle de små funnene mer effektivt.

Statoil har satt nye krav som gjør at samme system kan bli benyttet uavhengig av hvem som velges som leverandør for infrastrukturen på havbunnen. Dette bidrar til forenklet logistikk og standardisert utstyr som øker effektiviteten i operasjonene.

Statoil er operatør og Petoro partner
Prosjektet er betinget av investeringsbeslutning, som er ventet mot slutten av sommeren 2012. Den tidlige investeringen i produksjonssystemer for havbunnen er foretatt for å sikre oppstart av produksjon med tanke på lang ledetid.

Kontrakt for modifikasjonsarbeid
Statoil har også tildelt Apply Sørco kontrakt for modifikasjoner på Gullfaks C-plattformen denne uken. Oppdraget har en estimert verdi på 375 millioner norske kroner og vil starte umiddelbart. Modifikasjonene på plattformen er nødvendige for å kunne realisere havbunns våtgasskompresjon som vil øke utvinningen fra Gullfaks sør reservoaret med 22 millioner fat oljeekvivalenter.