Statoil gjenopptar produksjonen etter tvungen lønnsnemd 

juli 10, 2012, 01:26 CEST

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm har meddelt partene i sokkeloppgjøret at regjeringen vil foreslå for Stortinget at konflikten løses ved tvungen lønnsnemndbehandling. På oppfordring fra statsråden gjenopptar partene arbeidet så snart som mulig. Den varslede lockouten på norsk sokkel blir dermed ikke gjennomført.

Oljeindustriens Landsforening (OLF) varslet torsdag 5. juli lockout (utvidet plassfratredelse) for alle medlemmer i Industri Energi, SAFE og Lederne som omfattes av sokkeloppgjøret. Lockouten skulle tredd i kraft fra mandag 9. juli kl. 24.00, men partene vil isteden møte i rikslønnsnemnda som vil komme med et bindende vedtak i den pågående arbeidskonflikten.

Statoil-installasjonene som har vært rammet av arbeidskonflikten er Oseberg Feltsenter, Oseberg Sør, Oseberg Øst, Oseberg C, Heidrun, Huldra, Veslefrikk og Brage. Produksjonen fra disse installasjonene vil bli gjenopptatt så raskt det lar seg gjøre.

Det vil kunne ta fra 1 til 2 dager og starte produksjonen og Statoil regner med at feltene er tilbake til normal produksjon i løpet av en uke.
Kontaktpersoner:

Investor relations  

Morten Sven Johannessen, direktør, USA, +1 2035702524 (mobil)
Jesper Børs-Lind, IR Offiser, + 47 91756464 (mobil)

Media

Jannik Lindbæk Jr, vice president, media relations, +47 97755622 (mobil)
Bård Glad Pedersen, pressetalsperson, + 47 91801791 (mobil)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12