Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

juli 17, 2012, 10:51 CEST

Etter viderefordeling har Aksjespareprogrammet 7.265.014 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12