Skip to content
no

Resultat for andre kvartal 2012 

juli 26, 2012, 08:30 CEST
Bilde

Troll A-plattformen

- Statoil fortsetter å levere gode økonomiske resultater og sterk kontantstrøm. Vi økte olje- og gassproduksjonen med 17 % sammenlignet med andre kvartal i fjor. Produksjonen i andre kvartal var som forventet, og våre produksjonsprognoser for 2012 ligger fast, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Justert driftsresultat i andre kvartal 2012 var på 45,8 milliarder kroner, som er 5% høyere enn i samme periode i 2011, hovedsakelig som følge av høyere salgsvolumer for olje og gass og økte gasspriser.

- Vi økte gassproduksjonen med 33 % og væskeproduksjonen med 8 % i samsvar med selskapets vekstambisjoner gjennom oppstart av nye felt,
produksjonsøkning og reduserte vedlikeholdskostnader, sier Lund.
 
På norsk sokkel leverte Statoil et positivt produksjonsresultat hovedsakelig som følge av høyere gassalg, med en samlet produksjonsøkning på 11 %.

Vedlikeholdsaktiviteten på norsk sokkel var begrenset i andre kvartal, og forventes å bli høyere i tredje kvartal. Statoil økte produksjonen internasjonalt med 32 %, blant annet var produksjonen i Nord-Amerika mer enn dobbelt så høy i dette kvartalet som i samme kvartal i fjor.
 
Siden forrige kvartal har Statoil annonsert to funn med høyt potensial (high impact-funn) utenfor kysten av Tanzania og Norge, og har dermed videreført den vellykkede letevirksomheten fra 2011 og første kvartal 2012. De siste 15 månedene har til sammen åtte slike high impact-funn bidratt til en betydelig styrking av selskapets ressursbase.

- Statoil har gjort ytterligere strategiske framskritt siden forrige kvartal; blant annet ved videreføring av samarbeidsavtalen med Rosneft, vellykket fullføring av salget av Statoil Fuel & Retail ASA til Alimentation Couche-Tard og salget av andeler på norsk sokkel til Centrica, samt fått godkjent to prosjekter på norsk sokkel. Vi fortsetter å utnytte våre konkurransefortrinn for å levere på produksjonsambisjonen, som er på over 2,5 millioner foe per dag i 2020, sier
Lund.

På grunn av høyere aktivitetsnivå og høyere andel balanseførte leteutgifter, forventes Statoils investeringer å beløpe seg til omlag 18 milliarder dollar i 2012. Selskapet forventer nå å fullføre omkring 45 letebrønner med et samlet aktivitetsnivå på omkring 3,5 milliarder dollar, eksklusive signaturbonuser.

Viktige hendelser siden første kvartal:

Fortsatt internasjonal vekst - produksjonsøkning på flere felt internasjonalt.

Fortsatt viktig industriell utvikling på norsk sokkel - godkjenning mottatt for hurtigutbyggingsprosjektet Svalin og havbunnskompresjonprosjektet på Gullfaks, stålunderstellet for Valemon installert i Nordsjøen og første steg tatt mot bygging av Aasta Hansteen-feltet i Nord-Norge.

Porteføljeforvaltning for å øke verdiskapningen - fullførte salget av Statoil Fuel & Retail ASA til Couche-Tard, og salget av andeler på norsk sokkel til Centrica.
 
Sterke leteresultater - to high impact-funn; Gass- og kondensatfunnet King Lear i Nordsjøen er et viktig bidrag for å revitalisere norsk sokkel, mens gassfunnet Lavani utenfor kysten av Tanzania støtter opp under Statoils ambisjon om internasjonal vekst. Høy leteaktivitet med boring av 22 letebrønner. Det ble annonsert funn i seks brønner, endelig vurdering gjenstår for seks. Det pågikk boring i ni brønner ved utgangen av andre kvartal 2012.

Betydelig tilgang til nye og lovende bassenger - tildelt 26 lisenser i den sentrale delen av Mexicogolfen i første lisensrunde der siden mars 2010.  Inngått avtaler med Rosneft om felles letelisenssøknad i norsk del av Barentshavet og felles tekniske studier for to landbaserte russiske felt. Ervervet rettigheter i skiferområde i Australia.

Kontaktpersoner:
Investor relations:
Hilde Merete Nafstad, direktør, IR, +47 957 83911 (mobil)
Morten Sven Johannessen, direktør, US IR, +1 203 570 2524 (mobil)
Presse:
Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør, +47 977 55 622 (mobil)

Downloads