Meldepliktig handel 

juli 27, 2012, 11:16 CEST

Lady Barbara Judge, styremedlem i Statoil ASA har den 27. juli 2012 kjøpt 1.336 aksjer i Statoil ASA til en pris per aksje på 145,6054 kroner og vil etter kjøpet eie 3.824 aksjer i Statoil ASA.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12