Skip to Content
no

Statoil selger seg ned i Mosambik-lisens

august 14, 2012, 09:00 CEST

Lisensen, som består av to blokker under en lisensavtale, ligger i område 2 og 5 utenfor kysten av Mosambik i Rovuma-bassenget.

– Salget gjenspeiler hvor attraktivt Statoils areal i Mosambik er, og ved å få Tullow om bord kan vi dele den geologiske risikoen samtidig som vi beholder en betydelig eierandel, sier Nick Maden, direktør for internasjonal leting Statoil.

Bilde

Nick Maden, direktør for internasjonal leting i Statoil. (Foto: Ole Jørgen Bratland)

Blokkene ligger i et uutforsket område med vanndyp som varierer mellom 300 og 2.400 meter. Området dekker 7.800 kvadratkilometer.

– Vår tilstedeværelse i Mosambik er i tråd med Statoils letestrategi som innebærer å gå tidlig inn i et attraktivt område. Det er nylig gjort store gassfunn nord for vårt område og mulighetene for å finne hydrokarboner i de Statoil-operere blokkene er lovende, tilføyer Maden.

Statoil er operatør for lisensen og beholder en andel på 65 prosent etter nedsalget. Den gjenværende andelen på 10 prosent eies av Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), som selskapet beholder gjennom letefasen. ENH har frafalt sin forkjøpsrett og godkjent avtalen.

Forretningsvilkårene knyttet til transaksjonen er konfidensielle. Myndighetene i Mosambik har gitt sin tillatelse som betinger at skattemyndighetene uttaler seg om gjeldende transaksjonsskatter.

Partnerskapet forbereder nå boring av den første brønnen i lisensen som etter planen skal skje i 2013.

Statoil har vært til stede i Mosambik siden 2006, og kjøpte nylig en eierandel på 30 prosent i det Tullow-opererte området i Suriname, blokk 47.