Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

august 17, 2012, 14:02 CEST
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.531.475 aksjer.

Som deltaker i aksjespareprogrammet har nedenstående primærinnsider fått tildelt aksjer til gjennomsnittlig pris på NOK 149,12 pr. aksje.


 Navn  Tildelte aksjer Ny beholdning
Mellbye, Peter  3.017  27.149

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.