Skip to Content
no

Statoil klager NRK-innslag inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU)

august 21, 2012, 15:30 CEST

Statoil har derfor klaget NRK inn for PFU for brudd på god presseskikk.

Bilde

Det Statoil-opererte Leismer-prosjektet i Canada. (Foto: Helge Hansen)

Statoil startet i 2011 produksjon fra sitt oljesandprosjekt i Canada. Ressursene utvinnes gjennom brønner og ved å injisere vanndamp for å kunne utvinne ressursene. Oljesand kan også utvinnes gjennom gruvedrift som har helt andre miljømessige problemstillinger ved seg, men dette er Statoil ikke involvert i.

NRK og andre norske medier har ved en rekke anledninger benyttet bilder av gruvedrift for å illustrere saker om Statoil. NRK har tidligere beklaget feil bildebruk overfor Statoil, og andre medier har trykket rettelser etter tilsvarende bildebruk.

NRKs bildebruk 14. mai er etter Statoils vurdering spesielt graverende fordi bilder av gruvedrift klippes sammen med bilder av Statoils anlegg og logo og dermed gir seerne inntrykk av at gruvedrift er en del av Statoils virksomhet. 

Bilde

Jannik Lindbæk jr., informasjonsdirektør i Statoil.

Billedbruken er dermed egnet til å gi et feilaktig negativt inntrykk av Statoils virksomhet.

Det må anses åpenbart uaktsomt etter vår vurdering av NRK å bruke bilder som ikke har noen sammenheng med Statoils virksomhet i Canada, i et innslag som utelukkende omhandler Statoil. 

Dette sammen med at NRK også tidligere har beklaget feil bildebruk overfor Statoil, gjør at Statoil nå har valgt å klage saken inn for PFU for brudd på god presseskikk.

– Statoil anerkjenner selvsagt medienes rett og plikt til samfunnskritisk journalistikk. Som Norges største selskap må vi akseptere medienes søkelys og debatt om vår virksomhet. Vi har ikke noe ønske om å stoppe noen debatt, tvert i mot håper vi at vår klage til PFU kan bidra til at vi får en diskusjon basert på en korrekt fremstilling av vår virksomhet, sier informasjonsdirektør Jannik Lindbæk Jr. i Statoil.

 

Downloads