Skip to content

Gullfaks Sør skal produsere mer

august 22, 2012, 11:24 CEST
Bilde

Utsikt fra Gullfaks A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Harald Pettersen)

Dette utgjør 8,5 milliarder kroner og vil øke utvinningen med 65 millioner fat oljeekvivalenter.

Bilde

Halfdan Knudsen, direktør for hurtigutbygginger på norsk sokkel. 

Økt utvinning på Gullfaks Sør gjennomføres som en del av Statoils hurtigutbygginger.

– Ved å benytte hurtigutbyggingskonseptet, med standardiserte løsninger og gjennomgående team på ett prosjekt sikrer vi økt utvinning på en effektiv måte sier Halfdan Knudsen, direktør for hurtigutbygginger på norsk sokkel.

Produksjonen på deler av Gullfaks Sør ble stengt i 2008 for å opprettholde et akseptabelt reservoartrykk for fremtidige boreoperasjoner. Eksisterende brønner gjenåpnes i løpet av 2012. Det vil også bli boret nye brønner fra eksisterende Gullfaks Sør havbunnsrammer.

Med hurtigutbyggingskonseptet økes utvinningen ytterligere idet partnerne nå har besluttet å investere 8,5 milliarder i to nye havbunnsrammer og seks ekstra brønner, med produksjon fra 2014.

Bilde

Jannicke Nilsson, direktør for Drift Nordsjøen Vest.

– Nå gjør vi en betydelig investering på et modent felt. Dette er storsatsing innen økt utvinning (IOR), og er i tråd med Statoils kontinuerlige fokus på økt utvinng på eksisterende felt på norsk sokkel, sier Jannicke Nilsson, direktør for Drift Nordsjøen Vest.

Dette er andre hurtigutbygging som kobles til Gullfaks for prosessering og utnytter ledig kapasitet på en av de store produsentene på norsk sokkel (Visund Sør besluttet i 2011).

To ledige brønnslisser gir fleksibilitet, og kan realisere ytterligere reserver. Prosjektet vil bidra til å utnytte ledig prosesseringskapasitet, og forlenger levetiden til Gullfaks A utover 2030.

Fakta
• 2 nye havbunnsrammer vil bli installert og knyttet opp mot Gullfaks A via eksisterende havbunnsutstyr.

• Fire oljeprodusenter og to gassinjektorer er planglagt for oljeproduksjonsfasen.

• Brønnene vil bli boret av Gullfaks-lisensens flyterigger; Deepsea Atlantic og Songa Dee.