Elektrisk kabellogging for hele norsk sokkel

august 23, 2012, 15:56 CEST
Bilde

Erling Vågnes

– Loggetjenester av høy kvalitet er grunnleggende for å få et bilde av reservoarene i lete- og utvinningsfasen. Dette gjør at vi med større presisjon kan anslå mengden av hydrokarboner og øke utvinningen, sier direktør innen Leting i Statoil, Erling Vågnes.

Den tildelte kontrakten på over 2 milliarder kroner dekker levering av tjenester innen elektrisk kabellogging, som for eksempel logging i åpen brønn og i foret borehull, borehullseismikk og perforeringstjenester.

Kontrakten innebærer at Schlumberger skal bruke avansert teknologisk utstyr, ny teknologi og levere nyskapende løsninger for formasjonsvurdering og bore- og brønnoperasjoner.

Bilde

Øystein Håland

Statoil er vel kjent med Schlumberger som selskap og de har vist evne til å håndtere Statoils arbeidsomfang med sin solide organisasjon, teknologi og erfaring.

– Denne kontrakten tildeles Schlumberger etter en kombinert teknisk og kommersiell vurdering. Formasjonsvurdering er en viktig del av effektiv og kostnadsbevisst leting og optimal reservoarutvinning som danner grunnlaget for en høy utvinningsgrad, sier direktør for boring og brønn i Statoil, Øystein Arvid Håland.

Kontrakten gjelder alle lete- og utvinningstillatelser på norsk sokkel.

Kontrakten vil tre i kraft 1. februar 2013 og har muligheter for flere forlengelser.