Statoil får pris for økt utvinning

august 28, 2012, 18:00 CEST
Bilde

Oseberg feltsenter i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

Oljedirektoratet gir fagmiljøet på Oseberg honnør for grundig arbeid gjennom flere år for å øke verdiskapningen fra feltet.

Bilde

Carl Frederik Eek-Jensen, leder for petroleumsteknologi i Oseberg-organisasjonen.

- Vi er stolte og glade for å få denne prisen. Pristildelingen bygger på Osebergs lange tradisjon for ansvarsfull ressursforvaltning og forretningsdrift, og det er stor vilje i organisasjonen til å fortsette dette gode arbeidet. I fjor klarte vi å erstatte volumet vi produserte med nye reserver i Oseberg-området. Det viser standhaftighet i et område hvor vi har produsert i over 20 år, sier Carl Frederik Eek-Jensen, leder for petroleumsteknologi i Osebergorganisasjonen.

Store investeringer

Gassinjeksjon har vært det viktigste tiltaket for å øke oljeproduksjonen på Osebergs hovedfelt. – Feltet ble opprinnelig planlagt utviklet med vanninjeksjon som trykkstøtte, men etter våre beregninger har valget av gassinjeksjon gitt 400-500 millioner fat ekstra olje på feltet, sier Carl Fredrik Eek-Jensen.

Statoil og partnerne i lisensen investerer fortsatt mye i feltet. 

- I disse dager er det ferdigstilt ny 4D-seismikk for å kartlegge gjenværende ressurser og gi bedre grunnlag for å designe og plassere nye brønner på feltet.  Det er også nylig investert betydelige summer i boreoppgraderinger på plattformene.   I fjor fikk vi gjennomslag for forlenget gassinjeksjon og vi utsetter dermed opptrappingen i gasseksport fra 2017 til 2020.  Dette bidrar til å øke utvinningen enda mer, sier Eek-Jensen.

Med dagens planer for Oseberg er oljeutvinningsgraden for hovedreservoaret anslått til å være hele 69 prosent. Gjennomsnittlig utvinningsgrad i resten av verden er på 35 prosent og for norsk sokkel har Statoil en gjennomsnittlig utvinningsgrad på 50 prosent.

Økt utvinning – hver eneste dag

– Dette er en stor anerkjennelse for dem som hver eneste dag jobber for at vi skal få mer olje ut av feltene våre og øker verdiskapningen fra olje- og gassvirksomheten, sier Øystein Michelsen, direktør for norsk sokkel i Statoil.

For Statoil er økt utvinning fra eksisterende felt like viktig som leting for å opprettholde produksjonsnivået på norsk sokkel.

Bilde

Øystein Michelsen, direktør for norsk sokkel i Statoil.

– Undergrunnsmiljøet på Oseberg er et eksempel på et team som har jobbet lenge og systematisk med økt utvinning, og har skapt fantastiske resultater.  Økt utvinning handler om å tenke langsiktig og helhetlig, og siden vi leverte utbyggingsplan for Oseberg på 80-tallet har vi doblet reservene på feltet, sier Michelsen. 

Troll-gass ga mer Oseberg-olje

Utvinningseventyret på Oseberg begynte med TOGI (Troll Oseberg gassinjeksjonsprosjekt). På slutten av 80-tallet var gassinjeksjonsprosjektet både revolusjonerende, og omdiskutert. 

TOGI ble satt i produksjon i 1991, og ble benyttet til å injisere gass fra Troll for trykkvedlikehold i Osebergfeltet for å sikre optimal utvinning. Det var en fjernstyrt undervannsinstallasjon, og den første i sitt slag i verden.

Den teknologiske løsningen vakte internasjonal oppmerksomhet og var et viktig teknologiskritt for selskapet. Fra 1991 til 2002 ble 21.7 milliarder standardkubikkmeter gass injisert i Oseberg. 

Etter dette har Osebergfeltet brukt sin egen gass som trykkstøtte for å få opp mer olje. Det eksporteres i dag 2 milliarder standardkubikkmeter gass fra hovedfeltet hvert år, men mesteparten av feltets gass vil bli produsert og solgt etter 2020.

Stor aktivitet i årene framover

Det vil være høy aktivitet i Osebergområdet i årene som kommer. I tillegg til boring fra de fire faste installasjonene jobbes det med å knytte opp nye funn til eksisterende installasjoner. Neste år vil Stjerne-utbyggingen settes i produksjon. 

I tillegg planlegges ytterligere havbunnsrammer og et hurtigutbyggingsprosjekt i det prospektive Oseberg-området.

Myndighetene (OD og OED) har vært en viktig bidragsyter til Oseberg-suksessen. OD var en pådriver for TOGI både for å få Hydro som den gang var operatør til å utrede dette teknisk, men også i å få partnerne med i den endelige beslutningen for utbygging.

Bilde

Arbeidet, særlig på reservoarsiden, og de faglige anbefalingene vi har sett helt fra feltet ble satt i produksjon og fram til nå, bærer preg av langsiktighet, ikke et ønske om kortsiktig gevinst,” sier oljedirektør Bente Nyland (venstre). Her mottar konsernsjef Helge Lund prisen på vegne av Statoil.