Sikter høyt mot økt oljeutvinning

august 29, 2012, 09:50 CEST
Bilde

Gullfaks A-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

Fra i fjor til i år økte den gjennomsnittlige oljeutvinningen fra Statoil-opererte felt i Norge fra 49 til 50 prosent. Dette utgjør 327 millioner fat olje.  Ingen andre selskaper i verden kan måle seg med dette.

– Det at vi er verdensledende med en utvinningsgrad i snitt på 50 prosent på oljefeltene vi opererer, er vi stolte av, men vi vil enda mer. Vår ambisjon er derfor å øke den gjennomsnittlige utvinningsgraden i våre oljefelt til 60 prosent, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Bilde

Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Hver eneste dag

– Vi må sette oss høye ambisjoner for å komme videre. Denne ambisjonen krever mye av oss, og er også avhengig av eksterne forutsetninger som oljepris, reguleringer, kostnader og teknologiutvikling. Ambisjonen er derfor ikke tidfestet. Det aller viktigste er at Statoil fortsetter innsatsen for å øke utvinningen, sier Michelsen.

I Statoil jobber over 3000 mennesker med 300 aktiviteter knyttet til økt utvinning hver eneste dag.

Halve forskningsbudsjettet til Statoil på 2,8 milliarder kroner er øremerket prosjekter innen økt utvinning, blant annet på et eget senter for økt utvinning i Trondheim, som blir et laboratorium for fremtidens utvinningsmetoder.

Ny teknologi

– Vi jobber både internt i selskapet og sammen med partnere, forskningsinstitusjoner og leverandører for å øke utvinningen. Dette arbeidet starter vi allerede før feltet bygges ut, og vi fortsetter gjennom hele produksjonsfasen, sier Siri Espedal Kindem, som er Statoils teknologidirektør.

Bilde

Siri Espedal Kindem, Statoils teknologidirektør.

Alle felt er ulike med stort spenn i utviklingsfase og egenskaper, og flere er veldig komplekse.

– Det er derfor viktig at vi setter inn tiltak som svarer på de utfordringene hvert felt har, og at vi utvikler og tar i bruk ny teknologi slik at vi får en stor og innholdsrik verktøykasse. Økt utvinning står veldig sentralt i vår teknologistrategi, sier Kindem.

7,5 milliarder fat olje

Fra plan for utbygging og drift (PUD) for feltene ble levert og fram til i dag har Statoil klart å øke oljeutvinningen fra 30 prosent til 50 prosent. Dette utgjør 7,5 milliarder fat olje, eller om lag to ekstra Statfjord-felt.

På verdensbasis utvinnes omtrent 35 prosent av oljen. Norsk sokkel sett under ett, har en utvinningsgrad på 47 prosent. Statoil har en utvinningsgrad på 50 prosent.

– Vår historie viser at vi har greid å strekke oss tidligere. Denne ambisjonen viser at vi vil strekke oss enda lengre, sier Kindem.