Skip to Content
no

Statoil og Rosneft undertegnet avtaler for russisk sokkel

august 30, 2012, 13:22 CEST
Bilde

Rosnefts styreformann pog konsernsjef Igor Sechin (t.h.) og Statoils konsernsjef Helge Lund. (Foto: Harald Pettersen)

De aktuelle lisensene er Perseevsky-blokken i Barentshavet og blokkene Kashevarovsky, Lisyansky og Magadan 1 i Okhotskhavet.

Avtalene ble undertegnet i Stavanger av Statoils konsernsjef Helge Lund og styreformann og konsernsjef i Rosneft, Igor Sechin. Disse avtalene representerer et betydelig skritt nærmere full implementering av rammeavtalen mellom Statoil og Rosneft.

Aksjonær- og samarbeidsavtalene er like for de fire lisensområdene. Rosneft vil eie en andel på 66,67 prosent og Statoils andel vil være på 33,33 prosent. 

Statoil vil dekke 100 prosent av kostnadene i letefasen, som omfatter et arbeidsprogram med boring av seks utforskningsbrønner i perioden 2016-2021.

En skattereformpakke som skal gi incentiver til utviklingen av russisk sokkel, inkludert geologiske undersøkelser, ble presentert i en forordning fra den russiske regjeringen i april 2012. Dersom denne forordningen blir vedtatt og gjennomført, vil det legge til rette for et mer kapitalintensivt leteprogram.

Avtalene innebærer også utveksling av lederpersonell og teknisk personell mellom de to selskapene, og kompetansebygging i de viktigste fagområdene innen leting og produksjon.

– Dette er en viktig milepæl i gjennomføringen av samarbeidsavtalen som ble inngått i mai. I Statoil ser vi fram til å lete i russisk farvann sammen med Rosneft. Avtalen vi undertegnet i dag gir meg tro på vårt strategiske samarbeid. Jeg vil gjerne gratulere prosjektgruppene til Statoil og Rosneft med arbeidet, og Statoil ser fram til samarbeidet med Rosneft, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Igor Sechin, styreformann og konsernsjef i Rosneft, sier: 

– Avtalene som ble undertegnet i dag markerer et nytt skritt i gjennomføringen av den strategiske samarbeidsavtalen som ble inngått i mai 2012. Med den framdriften vi ser i gjennomføringen av denne avtalen med Statoil, har vi tro på samarbeidet, og tro på at selskapenes forpliktelser i samarbeidsprosjektet vil bli gjennomført i henhold til plan, og fullt i samsvar med alle miljøkrav.