Skip to Content
no

Her kommer oljetogene

august 30, 2012, 11:36 CEST
Bilde

Statoil planlegger å øke produksjonen i Nord-Amerika fra under 100 000 fat oljeekvivalenter pr. dag (boepd) i 2011 til mer enn 500 000 boepd i 2020. En viktig del av denne veksten stammer fra kjøpet av andeler i oljeforekomstene Bakken og Three Forks i Nord-Dakota.

Lønnsomt trekk

– Verdien på råolje fra Bakken blir redusert på grunn av nåværende begrensninger i regionens rørledningskapasitet. Det er desto viktigere å ha omsettelige produkter og sikre at vi har god nok transportkapasitet. Ved å transportere råolje på jernbanen unngår vi flaskehalsene i rørledningene og sikrer at vi får produktene ut på markedet til høyest mulig pris, sier Tor Martin Anfinnsen, direktør for råolje, væsker og produkter i Statoil.

Oljen skal transporteres på jernbanen fra begynnelsen av september. Det gir Statoil muligheten til å nå kunder på øst- og vestkysten av USA, Mexicogolfen og Canada.

Lange tog

Omfanget av operasjonene illustreres best av den lange rekken av togvogner som skal transportere råoljen fra Bakken. Fra nå av og fremover skal logistikkjeden utbedres med mer enn 1000 togvogner. Vognene er leid inn på langtidsleie og oppfyller de siste sikkerhetsstandardene for industrien. Gjennomsnittslengden på et tog med 100 vogner er nesten to kilometer.

Transittiden med jernbane til Canada, østkysten av USA og Mexicogolfen er ca. 14-15 dager tur-retur, inkludert lasting og lossing.

 – Produksjonsopptrappingen fra landanleggene våre i Nord-Amerika øker raskt. Ved å bruke jernbanen som transportløsning for Bakken-aktivitetene vil verdien på oljen øke betydelig. Etterhvert som produksjonen fortsetter å øke, vil dette gi en betydelig fortjeneste, sier Torstein Hole, direktør for Statoils satsing på land i USA.

Bilde