Innstilling fra valgkomiteen i Statoil 

september 7, 2012, 13:00 CEST

I bedriftsforsamlingens møte 13. juni 2012 ble Svein Rennemo gjenvalgt som styreleder og Marit Arnstad som nestleder, mens Grace Reksten Skaugen, Roy Franklin, Jakob Stausholm, Lady Barbara Judge og Bjørn Tore Godal ble gjenvalgt som styremedlemmer.

Valgkomiteen informerte samtidig om sin intensjon om å foreslå at styret utvides med ett nytt styremedlem. Valgkomiteens arbeid var på dette tidspunktet ikke ferdigstilt, og det ble derfor opplyst om at suppleringsvalg ville bli avholdt snarest mulig.

l selskapets børsmelding publisert 20. juni 2012 ble det informert om at styremedlem og nestleder Marit Arnstad trekker seg fra styret i Statoil med umiddelbar virkning. Valgkomiteen har derfor arbeidet med å finne to kandidater til styret, samt en kandidat til rollen som styrets nestleder.

Børge Brende er norsk statsborger. Han er konserndirektør og medlem av managing board i World Economic Forum.  Brende har omfattende politisk og internasjonal erfaring, blant annet som tidligere miljøvernminister (2001 - 2004) og nærings- og handelsminister (2004 - 2005). Brende har også vært generalsekretær i Norges Røde Kors og leder av FNs kommisjon for bærekraftig utvikling.

Marjan Oudeman er nederlandsk statsborger. Hun er konserndirektør i Akzo Nobel, verdens største malingsleverandør og storprodusent av kjemikalier, med virksomhet i mer enn 80 land. Oudeman har omfattende erfaring som linjeleder i stålindustrien, samt betydelig internasjonal forretningsmessig erfaring.

Valget til Statoils styre vil finne sted på bedriftsforsamlingens møte fredag 14. september 2012. Valgkomiteen anbefaler at valget trer i kraft fra 15. september 2012, med virkning frem til neste ordinære valg av aksjonærrepresentanter til styret i 2013.

Kontaktpersoner:

Olaug Svarva, leder av valgkomiteen

Forespørsler formidles gjennom 
informasjonsdirektør i Statoil, 
Jannik Lindbæk, 
Tlf: +47 977 55 622.

 Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12