Bringer våre varer trygt frem

september 12, 2012, 11:39 CEST

- Det er store verdier som står på spill, ved selv de minste forsinkelser i disse tjenestene. Derfor er vi glade for at vi også denne gangen har fått en solid og god samarbeidspartner på transportsiden, sier Jannicke Hilland, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil. - Vi stiller strenge krav til kvalitet – det er avgjørende at det som skal leveres er på rett sted til rett tid, sier Hilland.

Bilde

Jannicke Hilland, direktør for Fellesoperasjoner i Statoil.

Aktøren vil utføre transport- og spedisjonstjenester til og fra Statoils forsyningsbaser, landanlegg og kontorsteder, via bil, bane, båt og fly. Avtalen kan også benyttes for Statoils internasjonale virksomhet. Tjenestene har en samlet estimert verdi på tilnærmet 2 milliarder norske kroner, eventuelle opsjoner kommer utenom.

- Leverandøren vi har valgt har solid erfaring innenfor oljerelatert transport og spedisjon, og opererer i dag både nasjonalt og internasjonalt, sier direktør for anskaffelser og leverandørrelasjoner i Statoil, Jon Arnt Jacobsen. – Faktorer som kvalitet, kost og miljøvennlige løsninger har spilt en rolle i tildelingen.

Bilde

Jon Arnt Jacobsen, direktør for anskaffelser og leverandørrelasjoner i Statoil.

Fokus på sikkerhet og risikohåndtering for å unngå skade på personell og materiell har vært viktig for Statoil i valg av leverandør. Tilgjengelighet på tilstrekkelig og egnet transportmateriell har også vært vektlagt i vurderingen. Aktøren har miljøvennlige transportløsninger som møter de høye HMS-krav Statoil og myndighetene stiller til transport. For Statoil er det viktig å redusere negative miljøpåvirkninger fra logistikkvirksomheten i størst mulig grad.

Lokal tilstedeværelse er viktig for å sikre effektive logistikkløsninger. Transportleverandøren benytter i stor grad underleverandører for utføring av selve transportoppdragene, og mange underleverandører vil trolig ha lokal tilknytning og geografisk nærhet til Statoil sine ulike lokasjoner i Norge.

Den valgte leverandøren har tilknytning til og er lokalisert på flere steder langs hele kysten; Polarbase i Hammerfest, Helgelandsbase i Sandnessjøen, Vestbase i Kristiansund, Fjordbase i Florø, Mongstadbase på Mongstad, CCB på Ågotnes utenfor Bergen og Norsea i Dusavik utenfor Stavanger.

Rammeavtalen har en varighet på fire år med oppstart fra og med 1. februar 2013. Avtalen inkluderer mulige opsjonsperioder på to ganger tre år.