Skip to content

Nytt permanent lagerskip til Heidrun

september 13, 2012, 14:01 CEST
Bilde

Heidrun-feltet i Norskehavet. (Foto: Øyvind Hagen)

Avtalen har en estimert verdi på 230 millioner amerikanske dollar med opsjoner for ytterligere to enheter. Det nye lagerskipet skal erstatte dagens bøyelastesystem på feltet.

Heidrun-feltet er bygget ut med en flytende strekkstagplattform i betong og har vært i produksjon siden 1995. Oljeeksporten fra feltet har siden oppstarten vært utført ved hjelp av et bøyelastesystem med to bøyer og spesialtilpassede fartøy.

Bilde

Morten Loktu, områdedirektør for drift Nord på norsk sokkel i Statoil. (Foto: Marit Hommedal)

Det nye lagerskipet (floating storage unit - FSU) vil bli koblet til en bøye, og oljen vil bli løftet videre ved hjelp av shuttletankere. Lagerskipet vil bli permanent bemannet, og har en forventet levetid på 30 år.

- Vår ambisjon er å holde Heidrun i drift minst til 2045. Dette krever robustgjøring av alle systemer ombord og effektive og sikre løsninger for oljeeksport. Den nye lagringsenheten gir oss en slik effektiv og robust løsning for lagring av olje i Heidrun-området, sier Morten Loktu, områdedirektør for drift Nord på norsk sokkel i Statoil.

Lagerskipet skal bygges av Samsung ved det nest største skipsverftet i verden på Geoje-øya i Sør-Korea. Designarbeidet vil starte umiddelbart, og skipet er forventet å være på plass på Heidrun i løpet av første halvår 2015. Statoil har også sikret seg opsjoner på ytterligere to slike lagerskip til bruk på andre felt ved behov.

Bilde

Anders Opedal, direktør for Prosjekter i Statoil. (Foto: Øyvind Hagen)

- Tildelingen er gjort i konkurranse med pre-kvalifiserte skipsverft i verdensklasse, hvor Samsung presenterte det beste totaltilbudet som ivaretok Statoils krav om HMS, kost og kvalitet, sier Anders Opedal, direktør for Prosjekter i Statoil.

Statoil har brukt en maritim tilnærming i kontraktsstrategien ved å spesifisere at alle systemer av maritim karakter skal bygges og drives i henhold til klassifiseringssystemet og maritim lovgivning, og derved unngå kostnadsdrivere som følge av innføring av ukjente krav og standarder i skipsverftsindustrien.

Samsung vil ha ansvaret for ingeniørtjenester, anskaffelser og bygging (EPC) og har anvendt eget skipsdesign for å møte Statoils krav, hvilket muliggjør kostnadseffektivitet og samsvar med skipsverftets design- og byggepraksis.

Kontraktstildelingen er betinget av en endelig investeringsbeslutning for det planlagte permanente lagerskipet, som er ventet i september.