Meldepliktig handel 

september 17, 2012, 08:36 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 154,25 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.066.275 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12