Statoils aksjespareprogram viderefordeler aksjer 

september 18, 2012, 13:48 CEST
Etter viderefordeling har aksjespareprogrammet 7.796.233 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12