Skip to Content
no

Sikrer ytterligere riggkapasitet

oktober 3, 2012, 10:50 CEST
Bilde

Riggene Bideford Dolphin (fra venstre), Stena Don og Scarabeo 5.

Riggene skal brukes til produksjonsboring for flere hurtigutbygginger og boring og komplettering på norsk sokkel.

- Det er et løft for norsk sokkel å sikre tre rigger i dagens marked. Riggkapasiteten vi har sikret oss med disse kontraktene bidrar til våre produksjonsmål mot 2020, ved at vi får sikret produksjonsboring på flere av våre store felt og startet produksjonen fra hurtigutbygginger, sier Øystein Michelsen, konserndirektør for norsk sokkel i Statoil.

Bilde

Øystein Michelsen, konserndirektør for norsk sokkel i Statoil.

Riggen Bideford Dolphin, som eies av Dolphin Drilling AS, skal brukes til produksjonsboring på feltene Tordis og Vigdis, samt Statfjord-feltet. Avtalen gjelder fra første kvartal 2014 med varighet frem til første kvartal 2017.

Statoil har også sikret seg en mulig opsjon på to år. Estimert kontraktsverdi er NOK 2,96 milliarder norske kroner for den faste perioden, eventuelle opsjoner kommer i tillegg.

Riggen Stena Don, som eies av Stena Drilling, skal brukes til produksjonsboring på feltet Troll, samt hurtigutbyggingen Fram H-Nord. Avtalen gjelder fra fjerde kvartal 2013 med varighet frem til fjerde kvartal 2016.

Bilde

Øystein Arvid Håland, direktør for boring og brønn i Statoil.

Statoil har også sikret seg en mulig opsjon på ett år. Estimert kontraktsverdi er NOK 3,11 milliarder norske kroner for den faste perioden, eventuelle opsjoner kommer i tillegg.

Riggen Scarabeo 5, som eies av Saipem, skal brukes til boring og komplettering av produksjonsbrønner på ulike felt på norsk sokkel. Avtalen gjelder fra tredje kvartal 2014 med varighet til tredje kvartal 2017.

Statoil har også sikret seg en mulig opsjon på ett år. Estimert kontraktsverdi er NOK 3,10 milliarder norske kroner for den faste perioden, eventuelle opsjoner kommer i tillegg.

- Å øke utvinningen fra eksisterende felt er viktig for Statoil. Boring og brønnvedlikehold gir det største bidraget til økt utvinning, og det er derfor positivt at vi har sikret oss denne riggkapasiteten, sier Øystein Arvid Håland, direktør for boring og brønn i Statoil.