Skip to content

Meldepliktig handel 

oktober 16, 2012, 08:16 CEST
Aksjene er kjøpt til kurs 146,48 kroner. Før viderefordeling til ansatte har aksjespareprogrammet 8.367.583 aksjer.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12