Skip to content
no

Statoil og Statkraft kjøper havvindprosjektet Dudgeon

oktober 17, 2012, 10:00 CEST
Bilde

 

Etter et vellykket samarbeid i utbyggingen av havvindparken Sheringham Shoal utenfor Norfolk i England vil Statoil og Statkraft nå samarbeide om utvikling av havvindparken Dudgeon.

Prosjektet vil skape nye arbeidsplasser i regionen, og når vindparken kommer i produksjon vil den levere fornybar energi til det britiske markedet.

Dudgeon-prosjektet har nylig fått konsesjon for utbygging av inntil 560 MW. Utbyggingsfeltet ligger i Nordsjøen, 32 kilometer nord for byen Cromer i det nordlige Norfolk, og 20 kilometer nordøst for havvindparken Sheringham Shoal.

Statoil og Statkraft vil nå optimalisere prosjektet, sørge for endelige godkjenninger og etablere samarbeid med leverandører og lokale interessenter for å lede prosjektet fram til en endelig investeringsbeslutning.

Bilde

Siri E. Kindem, Statoils direktør for fornybar energi.

Prosjektet vil bli utviklet av en felles prosjektgruppe, der Statoil vil lede prosjektet fram mot investeringsbeslutning. Statoils eierandel vil være 70 prosent og Statkraft vil ha en andel på 30 prosent i Dudgeon Offshore Wind Limited.

– Overtakelsen er i tråd med Statoils strategi om gradvis vekst og nye forretningsmuligheter innen havvind som en del av arbeidet med å utvikle vår portefølje innen fornybar energi. Statkraft og Statoil mener at prosjektet styrker våre posisjoner i det nordlige Norfolk-området ytterligere, og at vi vil dra nytte av den gode dialogen vi allerede har etablert med britiske myndigheter, lokalsamfunnet og leverandører, sier Statoils direktør for fornybar energi, Siri E. Kindem, og legger til:

– Warwick Energy har utarbeidet det tekniske og kommersielle grunnlaget for en havvindpark på Dudgeon på en god måte, og har utviklet forretningsmulighetene gjennom et prosjekt som nærmer seg full godkjenning. Statoil og Statkraft vil nå videreføre dette arbeidet.

– Oppkjøpet er et viktig skritt i Statkrafts plan om å bygge opp selskapets industrielle posisjon innen havvindkraft. Vi vil spille en aktiv rolle i utviklingen, og vi har tro på at vi vil kunne redusere kostnadene i prosjektet ved å kombinere Statkrafts erfaring som Europas største produsent av fornybar energi med Statoils erfaring og teknologi fra offshore-installasjoner. Når prosjektet er ferdig vil det bidra til sikker energiforsyning i Storbritannia, økt produksjon av fornybar energi og skape arbeidsplasser lokalt. En endelig investeringsbeslutning vil være avhengig av gode rammebetingelser og at britiske myndigheter fortsatt satser på å øke andelen fornybar energi, sier direktør for offshore vindkraft i Statkraft, Olav Hetland.

- Energi står sentralt i arbeidet med å få fart på den britiske økonomien igjen. Jeg er svært tilfreds med at disse ledende energiselskapene investerer i vår verdensledende havvindsektor. Dette viderefører det nære energisamarbeidet mellom Norge og Storbritannia, skaper hundrevis av arbeidsplasser og styrker forsyningssikkerheten, sier den britiske energiministeren John Hayes.

Rettigheten til å utvikle Dudgeon-området ble gitt av britiske myndigheter i den andre tildelingsrunden i 2003. Det ble valgt fordi det ligger innenfor et område som myndighetene allerede har godkjent for utbygging av havvind, med høy vindhastighet, gunstige havdyp, og studier har vist at det har relativt lav fiskeri- og skipsvirksomhet.

Statoil og Statkraft arbeider også sammen med de to andre partnerne RWE og SSE i Forewind-konsortiet med å modne Dogger Bank-prosjektene fram mot konsesjon. Dogger Bank-prosjektene kan samlet bli verdens største havvindutbygging, 120 km utenfor kysten av Storbritannia.

Pressekontakter:

Statoil
Morten Eek
+47 41689515
meek@statoil.com

Statkraft
Torbjørn Steen
+47 91166888
torbjorn.steen@statkraft.com

Downloads