Skip to content

Nytt Fram-felt gir 10 millioner fat

oktober 18, 2012, 15:51 CEST

Fram H Nord er det tiende hurtigutbyggingsprosjektet, såkalt "fast-track", i Statoils portefølje.

- Prosjektet er blant de minste hurtigutbyggingene på norsk sokkel, muliggjort gjennom bruk av standard løsninger og "fast-track" prinsipper for å få ned tid og kostnader, sier Halfdan Knudsen, prosjektleder for feltutvikling i Statoil.

Bilde

Halfdan Knudsen, prosjektleder for feltutvikling i Statoil.

- Utvikling av dette feltet kan være en døråpner for ny utvikling i området siden lisenshaverne har godkjent å installere en 4-slissers standard brønnramme som kan brukes til mulige tilleggsmål i området eller tilknytning av prospekter hvis funn. Vi er spente på fortsettelsen, og optimistiske med hensyn til hva vi skal få ut av dette, sier Knudsen.

Foreløpige beregninger viser at feltet inneholder om lag 10 millioner fat oljeekvivalenter utvinnbare reserver.  Installasjon av alt havbunnsutstyr og legging av rør og kontrollkabler er planlagt til sommeren 2013. Borestart er satt til fjerde kvartal 2013, og omfatter en brønn med to grener for optimal drenering av påviste reserver.

Dette har vært et viktig prosjekt for Fram Drift for å opprettholde høy temperatur i strømningsrøret  inn mot vertsplattformen Troll C.

På den måten unngår vi forbruk av vokshindrende (vokshemmende) kjemikalier i rørene mellom Fram og Troll C. Samtidig realiseres olje og gass fra et område med store tilleggsressurser.

Produksjon fra Fram H Nord er planlagt å starte i tredje kvartal 2014

Fakta om Fram H Nord – PL090 og PL248

  • Lokalisering: Nord for Fram Vest i Troll-området.
  • Rettighetshavere: Statoil har 45 prosent andel i PL090 og 60 prosent andel i PL248. Øvrige lisenseiere i PL090 er ExxonMobil (25 prosent), GDF SUEZ (15) og Idemitsu (15), mens Petoro eier 40 prosent i PL248. Partnerne har fremforhandlet en ny samordningsløsning for feltet siden det strekker seg over to lisenser. Denne løsningen må endelig godkjennes av OED.
  • Funnet i 2007.
  • Inkludert i Statoils hurtigutbyggingsportefølje i september 2011.
  • Utbyggingsløsning: En standard havbunnsramme med plass til fire brønner. Kobles med fleksible rør til eksisterende bunnramme på Fram Vest A2.
  • Kontrakten for fabrikasjon av undervanns produksjonsutstyr er tildelt FMC, mens kontrakten for legging av rør og installasjon ble tildelt EMAS AMC tidligere i år.