Transaksjon for å realisere verdi og sikre langsiktig vekst på norsk sokkel 

oktober 22, 2012, 09:00 CEST
Kart

Transaksjonen med det tyske olje- og gasselskapet Wintershall gir Statoil et beløp på 1.45 milliarder dollar, og er starten på et strategisk samarbeid mellom Statoil og Wintershall.

Beløpet som skal betales av Wintershall inkluderer et betinget verderlag på 100 millioner dollar knyttet til produksjonen på Vega.

Bilde

Konsernsjef Helge Lund

- Denne transaksjonen realiserer betydelig verdi for våre aksjeeiere, synliggjør verdien av porteføljen vår på norsk sokkel, og styrker Statoils økonomiske fleksibilitet ytterligere.  Vi fortsetter arbeidet med å optimalisere porteføljen vår, investerer i kjerneområder og utnytte vår viktigste kompetanse for å støtte opp under vekststrategien, sier Statoils konsernsjef  Helge Lund.

Wintershall er en etablert aktør på norsk sokkel. Som en del av avtalen overtar Wintershall operatøransvaret for Brage, med forbehold for godkjennelse fra myndigheter.

- Gjennom samarbeidet med Statoil tar vi et stort steg framover mot å realisere vekststrategien vår og utvide våre aktiviteter ved kilden. Dermed kan Wintershall bli en av de ledende produsentene i Norge og den globale porteføljen balanseres mer effektivt, sier Rainer Seele, styreleder i Wintershall.

Avtalen trer i kraft fra 1. januar 2013. Statoils produksjon fra de solgte lisensandelene i første halvår 2012 er 39 kboed. Avtalen forventes å bli fullført i andre halvdel av 2013, under forutsetning av godkjennelse fra myndighetene.

Bilde

Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge

O ptimalisering av porteføljen på norsk sokkel

Transaksjonen bidrar til å oppfylle viktige byggesteiner i Statoils strategi om å revitalisere norsk sokkel ytterligere med fat av høy verdi, og skape verdi gjennom aktiv porteføljeforvaltning.

- Norsk sokkel er og vil fortsatt være en bærebjelke for selskapet vårt.  Ved å utvikle nye felt og øke oljeutvinningen, har vi ambisjoner om å fortsette å produsere mer enn 1,4 millioner fat oljeekvivalenter per dag i Norge i 2020. Denne transaksjonen tilrettelegger for en mer balansert portefølje på norsk sokkel og posisjonerer oss for ytterligere vekst, sier Øystein Michelsen, Statoils konserndirektør for Utvikling og produksjon Norge.

Konsoliderer posisjonen i Johan Sverdrup-området med nye lisensandeler

Ved å gå inn i Edvard Grieg-lisensen (tidligere Luno) konsoliderer Statoil sin posisjon som den største aktøren på Utsirahøyden. Statoil har nå eierandeler i alle funn i dette området: Johan Sverdrup, Edvard Grieg, Dagny og Ivar Aasen.

- Norsk sokkel er en olje- og gassregion i verdensklasse, og med et gigantfunn som Johan Sverdrup har Utsirahøyden vist seg å være ett av de mest prospektive områdene. Tilføyelsen av Edvard Grieg til porteføljen styrker vår industrielle posisjon for langsiktig verdiskapning i dette området ytterligere. Utvikling av Utsirahøyden blir en av de største oppgavene for Statoil i flere tiår framover, sier Michelsen.

Inngår samarbeid

Som en del av transaksjonen har Statoil og Wintershall undertegnet intensjonsavtaler (MoU) for å skape en bredere plattform for samarbeid, blant annet prosjekter og forskning innen økt oljeutvinning (IOR).

- Disse avtalene er starten på et langsiktig strategisk og teknologisk samarbeid mellom våre to selskaper. Sammen skal vi utvikle ny kompetanse og teknologier for å øke verdiskapningen på norsk sokkel og internasjonalt, sier Lund.

- Gjennom forskningssamarbeidet for å øke utvinningen fra oljefelt og undersøke bruk offshore  av innovative teknologier utviklet  av Wintershall og BASF ønsker vi å øke verdiskapningen, sier Seele.

I tillegg er partene blitt enige om å samarbeide innen forskning på ukonvensjonelle hydrokarbonforekomster. Som en del av dette samarbeidet får Statoil 49 prosents andel i Wintershall-lisensene Rhineland og Ruhr i Tyskland.

Operatørskifte på Brage

Som en del av avtalen overtar Wintershall operatørskapet for oljefeltet Brage 1). Dette feltet er utbygd med en integrert bolig-, prosesserings- og boreinstallasjon, og med omkring 150 ansatte til havs og på land.

- Gjennom ambisjonen om å bli ny operatør for Brage tar vi et stort steg framover  i satsingen på å øke Wintershall-operert produksjon i Norge. Vi ønsker å være aktiv og investere på norsk sokkel på lang sikt, etablere oss som partner og påta oss ansvar. Wintershall fokuserer på hele E&P-levetiden. Vi har tro på potensialet som norsk sokkel utgjør, sier Bernd Schrimpf, administrerende direktør for Wintershall Norge AS.

Statoil og Wintershall vil samarbeide tett for å sikre en sikker og effektiv overføring av operatørskapet for Brage. Transaksjonen fører ikke til oppsigelser.

Transaksjonen

Farm-downs

Gjøa

20% - 5%

Vega Unit

54% - 24%

PL090C

45% - 15%

PL248 and PL248B

60% - 30%

Exit

Brage

32.7% - 0%

New asset

Edvard Grieg

0% - 15%

1) Med forbehold for myndighetenes godkjennelse.

Edvard Grieg-feltet er et oljefelt i Nordsjøen.

  • Plan for utvikling og drift (PUD) godkjent i juni 2012
  • Produksjonsstart forventes i slutten av 2015, med anslått brutto topp-produksjon på omkring 100.000 fat olje per dag.
  • Lundin Norway AS er operatør med 50 prosents andel. Etter transaksjonen har Statoil og  Wintershall 15 prosent hver og OMV har 20 prosents andel, med forbehold for godkjennelser.

 

Gjøa er et olje-  og gassfelt i Nordsjøen.

  • Feltet er bygd ut med en halvt nedsenkbar produksjonsplattform og fem brønnrammer.  
  • Statoil var operatør i feltutbyggingsfasen.
  • GDF SUEZ E&P Norge overtok operatørskapet ved produksjonsstart.

Vega og Vega Sør er gass- og kondensatfelt i Nordsjøen. Disse feltene er bygd ut med tre brønnrammer, og gass og kondensat sendes til Gjøaplattformen. Statoil forblir operatør.  

Lambert Energy Advisory Ltd var rådgivere for Statoil i denne prosessen.

Presseorientering holdes av Statoil og Wintershall kl 12.00 i Statoils hovedkontor, Forus Øst, Stavanger. Videooverføring blir gjort tilgjengelig via Statoils kontorer på Fornebu og i Bergen.

Statoil er et internasjonalt energiselskap med virksomhet i 36 land. Basert på 40 års erfaring fra olje- og gassproduksjon på norsk sokkel, anvender vi teknologi og nyskapende forretningsløsninger for å møte verdens energibehov på en ansvarlig måte. Vi har hovedkontor i Norge, om lag 21.000 ansatte over hele verden og er børsnotert i Oslo og New York.

Wintershall Holding GmbH med hovedkontor i Kassel i Tyskland, er et heleid datterselskap av BASF i Ludwigshafen. Selskapet har vært aktivt i leting og produksjon av råolje og naturgass i mer enn 80 år, med aktivitet i Europa, Nord-Afrika, Sør-Amerika samt Russland, området ved Det kaspiske hav og Midtøsten. Datterselskapet Wintershall Norge AS er med mer enn 40 lisenser og over 20 operatørskap en av de største lisensinnehaverne i Norge. Selskapet med sete i Stavanger sysselsetter mer enn 200 medarbeidere før denne transaksjonen.

 

For ytterligere informasjon:

Investor relations
Hilde Merete Nafstad, direktør, Investor Relations
Tlf: +47 957 83 911

Lars Valdresbråten, IR officer, Investor Relations
Tlf: +47 402 81 789

Morten Sven Johannessen, direktør, Investor Relations
Tlf: + 1 (203) 570-2524

Media
Jannik Lindbæk Jr, informasjonsdirektør,  Media Relations
Tlf: +47 97755622

Ola Anders Skauby, pressetalsmann, Media Relations
Tlf: +47 905 98 519
 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Downloads