Skip to Content
no

Heimdal-granskning overlevert Petroleumstilsynet

oktober 24, 2012, 13:29 CEST
Bilde

Heimdal-plattformen i Nordsjøen. (Foto: Øyvind Hagen)

Gasslekkasjen oppstod i forbindelse med en rutineoperasjon der en ventil ble overbelastet og gass strømmet ut i omkringliggende område. Granskningen konkluderer med at dette var en alvorlig gasslekkasje.

Under de aktuelle forholdene vurderes den imidlertid å ikke ha truet plattformens hovedsikkerhetsfunksjoner eller integritet. Både beredskap og automatiske sikkerhetssystemer fungerte slik de skulle. Ingen kom fysisk til skade i hendelsen.

Bilde

Jannicke Nilsson, områdedirektør for drift Nordsjøen vest. (Foto: Helge Hansen)

- Statoil arbeider systematisk med å unngå hendelser og HMS-resultatene viser at vi har forbedret oss på dette området. Heimdal-hendelsen er likevel en sterk påminnelse om behovet for kontinuerlig læring og forbedring i våre operasjoner, sier områdedirektør for drift Nordsjøen vest, Jannicke Nilsson.

Årsaken til hendelsen er en kompleks serie av forhold, der både feil i opprinnelig design, utilstrekkelig planlegging og kommunikasjonssvikt er elementer. Det totale volumet gass som slapp ut i løpet av de omtrent fire minuttene lekkasjen varte, er beregnet til å være totalt 3500 kilo.

Statoil iverksatte fire strakstiltak etter hendelsen. Dette er tiltak som går på forbedring av teknisk design og oppdatering av systemtegninger samt forbedringer rettet mot måten vi planlegger, vurderer risiko og gjennomfører våre aktiviteter. Etter gasslekkasjen på Gullfaks B i desember 2010 ble det gjennomført en grundig granskning og et omfattende forbedringsarbeid ble igangsatt sammen med representanter for de ansatte.

-Vi mener dette forbedringsarbeidet har hatt positiv effekt. Hendelsen på Heimdal har samtidig vist oss at det er nødvendig å ytterligere forsterke dette arbeidet. Vi vil fortsette å jobbe med disse forbedringsområdene sammen med de identifiserte tiltakene fra Heimdal-hendelsen, sier Nilsson.

Granskningsrapporten er oversendt Petroleumstilsynet som også gransker hendelsen.

Fakta

  • Heimdal er et gassfelt på 120 meters havdyp i blokk 25/4.
  • Heimdal er et knutepunkt for prosessering og distribusjon av gass, og består av en integrert stålplattform samt en stigerørsplattform.
  • Plattformen er en integrert bore-, produksjons- og boliginnretning med stålunderstell.

Downloads