Statoil utvider sin portefølje på britisk sokkel

oktober 26, 2012, 01:01 CEST
Bilde

 


Lisensene som ble tildelt av britiske myndigheter inngår i den 27. konsesjonsrunden for olje og gass, og omfatter til sammen 19 blokker vest for Shetlandsøyene og i Nordsjøen.

- Tildelingene er i samsvar med Statoils letestrategi for å styrke våre kjerneposisjoner. De gode leteresultatene i senere tid på norsk sokkel viser at det fremdeles er et betydelig potensial i den modne delen av Nordsjø-bassenget. Lisensene styrker selskapets posisjon i attraktive leteområder, sier Nick Maden, direktør for internasjonal leting i Statoil.


Bilde

Nick Maden, direktør for internasjonal leting, Statoil

Budene, som ble levert i mai i år, er de mest omfattende som noen gang er levert fra Statoil på britisk sokkel. I de 3 blokkene i Catcher-området på Western Platform, vil Statoil og Nexen på vegne av en gruppe på fem partnere, være ansvarlige for boring av minst tre letebrønner i kommende år.

Vest for Shetland er flere interessante lisenser tildelt, og et omfattende program for seismikkinnhenting og prosessering vil gjennomføres for å finne borekandidater i denne relativt uutforskede regionen med høyt potensial.

Statoil har en betydelig leteportefølje på Færøyene vest for Shetlandsøyene, men har hittil vært lite til stede på britisk sokkel med unntak av noen få produksjonslisenser. De fleste er knyttet til Mariner- og Bressay-utbyggingsprosjektene.

Downloads